Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że możliwe jest przekazanie danych dotyczących zatrudnienia pielęgniarek i położnych do 31 grudnia 2015 roku. Przekazanie tych danych jest związane z otrzymaniem przez placówki dodatkowych środków finansowych na podwyżki dla tej grupy zawodowej.

Z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1400) wynika, że świadczeniodawcy posiadający umowy z NFZ o świadczenia opieki zdrowotnej, z wyłączeniem świadczeń POZ, mają przedstawić dane dotyczące liczby pielęgniarek i położnych realizujących te świadczenia do 29 września 2015 r. Jest to warunkiem otrzymania środków finansowych na podwyżki.

Z komunikatu, który został opublikowany na stronie Ministerstwa Zdrowia 6 października 2015 wynika, że możliwe jest przekazanie tych danych w późniejszym terminie.

„Ostateczny termin przekazania danych nie może być dłuższy niż okres możliwości dokonywania zmian w planie finansowym NFZ na 2015 rok, czyli 31 grudnia 2015 roku” - czytamy w komunikacie.

Ministerstwo podkreśla, że brak tych danych, czy też ich nieterminowe przekazanie przez świadczeniodawców spowoduje brak możliwości działania na dalszych etapach między innymi przez dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ. Skutkiem może być niewypłacenie dodatkowych środków przeznaczonych na podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.mz.gov.pl, stan z dnia 7 października 2015 r.