Ministerstwo planuje natomiast rozszerzenie dotychczasowego zakresu odwołania do poszczególnych przepisów k.p.c. w przypadkach nieuregulowanych w ustawie (obecny art. 67o ustawy i prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).

Opracowanie: Ewelina Wójcik RPE WK