Branża wyrobów medycznych jest obecnie jednym z najbardziej innowacyjnych obszarów przemysłu. Nowoczesne wyroby podnoszą jakość życia pacjentów i leczą choroby, które jeszcze niedawno były trudne do zdiagnozowania. Polski rynek sprzętu medycznego jest szacowany na około 9,1 mld zł. Składa się na niego 200 tysięcy różnego rodzaju produktów.

- Polska branża wyrobów medycznych ma dużo do powiedzenia kwestii innowacyjności. Medycyna staje się coraz bardziej spersonalizowana i dostosowana do anatomii pacjenta. Nowoczesne implanty czy rozruszniki serca uwzględniają kondycję całego organizmu. Innowacyjność branży potwierdza zdobycie przez polskiego producenta ultrasonografów, firmę Darmiński, Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP. Dynamiczny rozwój nowych technologii wymaga jednak nowoczesnej legislacji, która pozwoli na efektywne wprowadzanie produktów na rynek – mówi Robert Rusak, prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych Polmed.

Wysoką chłonność na innowacje wykazuje także krajowy przemysł farmaceutyczny, którego wartość wynosi około 26 mld zł. Ponad połowa sprzedawanych w Polsce leków jest rodzimej produkcji. Narodowy Fundusz Zdrowia na refundację leków przeznacza rocznie około 12 mld zł.

 [-DOKUMENT_HTML-]

- Rynek farmaceutyczny rośnie i będzie rósł. Wynika to głównie z tego, że przeszedł znaczącą ewolucję. Powstające leki pozwalają uniknąć pacjentom zabiegów operacyjnych. Równie ważne znaczenie ma wzrost dostępności pacjentów do leczenia. Zapewniają to nowoczesne leki generyczne i bionastępcze, które w zdecydowanej większości są produkowane w Polsce – tłumaczy Zdzisław Sabiłło, prezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysły Farmaceutycznego.

Wysoki potencjał firm medycznych dostrzega także Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które przeznacza znaczne środki na inwestycje w obszar ochrony zdrowia.

Polska w swoim regionie jest liderem w realizacji programów badawczo-rozwojowych. Duża część z nich skierowana jest do branży farmaceutycznej i wyrobów medycznych, które są ważne ze względów społecznych. Odzwierciedlają to projekty finansowane przez NCBR w Polsce oraz międzynarodowe w Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Przykładem może być Program Strategmed, w ramach którego NCBR dofinansowało 48 projektów medycznych kwotą blisko 800 mln zł.

- Obecnie funkcjonują dwa programy sektorowe – Innomed i InnoNeuroPharm. Istnieje też możliwość ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach „Szybkiej ścieżki” oraz „Projektów aplikacyjnych” – mówi Aleksandra Mościcka-Studzińska, Koordynator Obszaru Farmacji i Biotechnologii w Dziale Koordynatorów NCBR.

Ministerstwo Rozwoju i Finansów uwzględniło producentów leków i wyrobów medycznych w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, jako obszary strategiczne dla wzrostu gospodarczego.

- Wskaźniki wprowadzania innowacji w sektorze zdrowotnym to 70 procent. Specjalne programy wspierają ich rozwój. Wiemy, że wprowadzanie innowacji jest kosztowne i ryzykowne, dlatego chcemy wspierać przedsiębiorców. Liczymy, że efektem naszych działań będzie powrót polskich absolwentów chemii i biotechnologii, którzy wyjechali za granicę do kraju. Pracujemy także nad tym, aby cały obszar ochrony zdrowia lepiej funkcjonował. Szczególne znaczenie mają w tym miejscu rosnące nakłady na opiekę zdrowotną oraz właściwa wycena technologii medycznych – mówi Jerzy Kwieciński, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Finansów.

Przedstawiciele firm z sektora zdrowotnego podkreślają, że współpraca administracji i biznesu jest niezbędna do tworzenia skutecznego prawa. Jedynie bieżąca wymiana doświadczeń pozwoli na stworzenie przyjaznych i wartościowych regulacji.

- Przez ostatnie lata nie były prowadzone żadne prace nad wprowadzaniem technologii medycznych na rynek. Wpływa to na ograniczenie rozwoju innowacji, ponieważ technologie są blokowane. Drugą kwestią, która wymaga głębokiej analizy jest umożliwienie współpłacenia pacjentom za leczenie. Skorzysta na tym cały system zdrowotny w Polsce – mówi Robert Rusak, prezes Izby Polmed.

- Otoczenie prawne dla branży farmaceutycznej jest mało stabilne. Ciągłe zmiany legislacyjne powodują, że zaplanowanie długoterminowej strategii staje się trudne. Proponujemy, aby rozpocząć prace nad Pakietem dla Farmacji czyli zestawem przepisów, które usprawnią i usystematyzują działanie rynku.  Należy przyjrzeć się również rosnącej presji cenowej na producentów leków ze strony NFZ, która wpływa na pogorszenie rentowności branży – mówi Zdzisław Sabiłło, Prezes PZPPF.

Dyskusja dotycząca wpływu sektora medycznego na rozwój polskiej gospodarki, odbyła się podczas panelu ,,Gospodarka dla zdrowia” realizowanego w ramach II Kongresu 590 w Rzeszowie.

 

Źródło: Viewpoint