W tegorocznej debacie wzięli udział m.in.: Bartosz Arłukowicz – Minister Zdrowia, Igor Radziewicz-Winnicki – Podsekretarz Stanu w MZ, Agnieszka Pachciarz – Prezes NFZ, prof. Maciej Krzakowski – Krajowy Konsultant ds. onkologii.

Debata stanowiła kontynuację rozmów pomiędzy liderami organizacji pacjentów a osobami odpowiedzialnymi za kreowanie polityki zdrowotnej w kraju. Podczas spotkania poruszono kwestię kluczowych zagadnień którymi zainteresowane są organizacje pacjenckie i reprezentowane przez nich grupy pacjentów.

Źródło: www.mz.gov.pl