Wśród lekarzy najwyższe wyniki z egzaminu otrzymały 34 osoby, w grupie osób reprezentujących inne zawody medyczne – 18 osób, wśród farmaceutów – 11, a wśród diagnostów laboratoryjnych – 6.

Listy gratulacyjne otrzymali również kierownicy specjalizacji.

Minister Radziwiłł życzył wyróżnionym, aby wiedza ich zdobyta w toku kształcenia służyła pacjentom i całemu społeczeństwu. Podziękował również kierownikom specjalizacji.
Podkreślił, że rola mistrza – mentora w kształceniu podyplomowym kadr medycznych jest nie do przecenienia.

Podczas tegorocznej uroczystości, która odbyła się w Dniu Edukacji Narodowej – 14 października 2016, minister zdrowia zwrócił szczególną uwagę na zasługi instytucji, które zajmują się w Polsce kształceniem podyplomowym kadr medycznych – Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego oraz Centrum Egzaminów Medycznych. Minister wręczył listy z podziękowaniami ich dyrektorom.

Źródło: www.mz.gov.pl

 [-OFERTA_HTML-]