Resort powiadomił, że partnerzy społeczni otrzymali 28 marca prośbę o przedstawienie propozycji tematów, które powinny zostać omówione w drugim kwartale 2018 roku na posiedzeniu zespołu. Propozycje tematów i zagadnień mają być zebrane do 6 kwietnia.

Zespół Trójstronny ds. Ochrony Zdrowia działa od lutego 2005 r. Jest wynikiem uzgodnień Ministerstwa Zdrowia z Prezydium Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych. Z powodów organizacyjnych i merytorycznych umiejscowiony jest przy Ministerstwie Zdrowia

Zadaniem Zespołu jest wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawach ważnych z punktu widzenia interesów pracowników i pracodawców, w zakresie obszaru obejmującego ochronę zdrowia.

 

W skład zespołu wchodzą przedstawiciele strony pracowników, strony pracodawców oraz strony rządowej. W posiedzeniach Zespołu uczestniczy przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia wyznaczony przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

20 lutego br. o reaktywowanie Zespołu związkowcy apelowali m.in.: na ostatnim posiedzeniu zespołu ds. usług publicznych działającego w ramach Rady Dialogu Społecznego, na którym był omawiany projekt ustawy o najniższych wynagrodzeniach pracowników zawodów medycznych w ochronie zdrowia. Kolejne spotkanie dotyczące ustawy „podwyżkowej” jest 29 marca.