Przewodniczącą zespołu została Beata Rozbicka, dyrektor Narodowego Centrum Krwi, zastępcą - Piotr Radziwon – Konsultant Krajowy w dziedzinie Transfuzjologii Klinicznej, natomiast członkami: Jolanta Korsak z Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, Anna Kraczajtys – radca prawny w Narodowym Centrum Krwi, Ewa Lech-Marańda – dyrektor Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, Joanna Lesicka-Górecka – główny specjalista w Narodowym Centrum Krwi, Małgorzata Lorek – zastępca dyrektora Narodowego Centrum Krwi, Iwona Rajca-Biernacka – dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu oraz  Ewa Zawilińska – dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie. W składa zespołu wchodzi także dwóch przedstawicieli Departamentu Prawnego Ministerstwa Zdrowia.

Zadaniem zespołu jest opracowanie projektu ustawy o krwiodawstwie i krwiolecznictwie na podstawie zaakceptowanych przez ministra zdrowia założeń merytorycznych i wytycznych, w którym uwzględnione zostanie w szczególności honorowy (dobrowolny i bezpłatny) aspekt dawstwa krwi, organizacja publicznej służby krwi oraz zadania poszczególnych jednostek tworzących publiczną służbę krwi.

Pierwsze posiedzenie zespołu powinno się odbyć do 7 lutego 2018 roku.

 [-OFERTA_HTML-]