Ministerstwo Zdrowia wyjaśniło, że plan finansowy NFZ na 2017 rok przewiduje o około 3 mln zł więcej na wynagrodzenia, co stanowi wzrost o 1 procent, czyli  poniżej przewidywanej inflacji. Koszty administracyjne Funduszu w 2017 roku będą stanowiły 0,99 procenta całego budżetu NFZ, z czego wynagrodzenia zaledwie 0,45 procenta. 

Jednoczenie plan zakłada przeznaczenie ponad 75 miliardów złotych na leczenie pacjentów, refundację leków oraz pokrycie kosztów wykonywania zadań przez zespoły ratownictwa medycznego.

W grudniu 2015 roku Ministerstwo Zdrowia w analogicznej sytuacji wyjaśniało, że nadzór ministra nad Narodowym Funduszem Zdrowia nie obejmuje spraw pracowniczych. Decyzje dotyczące spraw wynikających z pełnienia funkcji pracodawcy (w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy) podejmują prezes NFZ (w zakresie pracowników Centrali Funduszu ), a także dyrektorzy oddziałów wojewódzkich (w zakresie pracowników kierowanych oddziałów).Źródło: www.mz.gov.pl