Przychodnie będą zamknięte z powodu postawy Ministra zdrowia – takie przesłanie wynika z informacji przesłanych do świadczeniodawców przez Porozumienie Zielonogórskie. Natomiast Minister zdrowia po fiasku przedświątecznych rozmów z lekarzami stwierdził, że usługi w zakresie POZ zapewnią pacjentom szpitale.

Po zakończonym bez rezultatu spotkaniu z lekarzami, które odbyło się 23 grudnia 2014 r., minister zdrowia Bartosz Arłukowicz ogłosił, że w razie niepodpisania umów z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej na rok 2015, świadczenia POZ zapewnią pacjentom szpitale. Jeszcze tego samego dnia na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia ukazało się zarządzenie Prezesa NFZ na ten temat. Usługi POZ będą świadczyły szpitale, które mają zawarte umowy z Funduszem na izby przyjęć i szpitalne oddziały ratunkowe. Stawka za taką poradę została określona na 45 zł.

Natomiast 24 grudnia 2014 Federacja Porozumienie Zielonogórskie umieściła na swojej stronie informację przeznaczoną dla pacjentów placówek, które, w razie niepodpisania porozumienia, od 1 stycznia 2015 r. będą zamknięte.

„Z powodu postawy ministra zdrowia, chcącego w celu propagandy wyborczej narzucić nierealne warunki dotyczące badań oraz leczenia chorych, nie zgodziliśmy się na ryzyko pracy kosztem Waszego zdrowia” – czytamy w informacji.

„Nasze wielomiesięczne rozmowy dotyczące nieprecyzyjnych przepisów nie odniosły skutków. W związku z tym istnieje groźba niepodpisania przez nas kontraktów na udzielanie świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia w roku 2015. Dlatego z przykrością informujemy, że nasza przychodnia będzie nieczynna od 1 stycznia 2015 do odwołania”- czytamy dalej w informacji, przeznaczonej do wywieszania na drzwiach przez placówki.

Dalsze informacje zawarte w piśmie odsyłają pacjentów do oddziału NFZ lub do Ministerstwa Zdrowia po szczegółowe informacje oraz po listę placówek, z których usług można skorzystać.

Kolejne spotkanie lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej z ministrem zdrowia zaplanowano na 29 grudnia 2014 r.

Spór z lekarzami dotyczy stawki kapitacyjnej na pacjenta podstawowej opieki zdrowotnej. Dotychczas wynosiła ona 96 zł. Ministerstwo Zdrowia zaproponowało jej podwyższenie do 136,80 zł (od stycznia 2015). W ciągu roku stawka byłaby podwyższana, byłaby także wyższa w przypadku dzieci i pacjentów starszych.

Lekarze nie chcą się zgodzić na zaproponowaną stawkę, ponieważ uważają, że nie zrekompensuje ona wyższych wydatków związanych z dodatkowymi badaniami, które będą musieli zlecać w związku z wprowadzeniem tzw. pakietu onkologicznego oraz innych obowiązków z tym związanych, takich jak na przykład wypełniania Karty Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego. Pakiet badań został ograniczony po negocjacjach z lekarzami.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.mz.gov.pl, stan z dnia 29 grudnia 2014 r.