Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Piotr Litwa, wojewoda śląski. Swoim patronatem imprezę wspiera dr n. med. Maciej Hamankiewicz, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej oraz  rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki.

Do Katowic na Kongres przybędą zarówno chirurdzy naczyniowi, angiolodzy, radiolodzy, jak i grono pielęgniarskie żywo zainteresowane tematyką opieki nad pacjentem naczyniowym. Udział w Kongresie potwierdzili również przedstawiciele struktur państwowych - Marcin Pakulski - zastępca prezesa ds. medycznych NFZ oraz  Igor Radziewicz-Winnicki - podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Tematyka Kongresu obejmować będzie aktualną wiedzę z kraju i ze świata z zakresu chirurgii naczyniowej, angiologii i radiologii interwencyjnej. Celem Kongresu będzie również zaprezentowanie dorobku naukowego, wymiana opinii i doświadczeń dotyczących wszystkich dziedzin leczenia chorób naczyń. Tematami przewodnimi będą problemy diagnostyczne i terapeutyczne związane z niedokrwieniem kończyn dolnych, schorzeniami aorty, urazami naczyniowymi, przygotowaniem chorych do zabiegów naczyniowych oraz powikłaniami po zabiegach na układzie naczyniowym.

Wykłady plenarne autorytetów w dziedzinie chorób naczyń z Polski, wzbogacone zostaną wystąpieniami specjalistów europejskich klinik.