Rzecznik Praw Pacjenta od kilkunastu miesięcy prowadził korespondencję z prezydentem Krakowa Jackiem Majchrowskim, postulując umożliwienie bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską dla pacjentów szpitali i oddziałów psychiatrycznych w ramach realizowanych zajęć rehabilitacyjnych.

Pracownicy Biura Rzecznika Praw Pacjenta pełniący funkcje Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego w podmiotach leczniczych zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków odbyli spotkania w tej sprawie z wiceprzewodniczącym Rady Miasta Krakowa, dyrektorem Biura ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa oraz dyrektorem Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, uzyskując od nich wsparcie dla tej inicjatywy.

Rzecznik przypomina, że ochronę zdrowia psychicznego jako fundamentalnego dobra osobistego człowieka zapewniają organy administracji rządowej i samorządowej oraz instytucje do tego powołane.

 [-OFERTA_HTML-]

 

Jest ona realizowana między innymi poprzez prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych w szpitalach i oddziałach psychiatrycznych w formie turystyki i rekreacji. Umożliwienie pacjentom psychiatrycznym czasowego opuszczania szpitala pod opieką personelu przyczynia się do ich społecznej reintegracji, pozwala doskonalić umiejętności społeczne, jest formą rozwoju osobistego, a w efekcie przyspiesza proces leczenia. Stanowi także przełamywanie - wciąż żywych wśród części społeczeństwa - stereotypów o konieczności izolacji osób chorych psychicznie jako stwarzających realne i permanentne zagrożenie dla innych osób.

Rzecznik podkreśla, że pacjenci hospitalizowani w podmiotach psychiatrycznych to grupa o zróżnicowanym statusie materialnym i społecznym, niemniej jednak z uwagi na stan zdrowia i niepełnosprawność bardzo często są to osoby osiągające niskie dochody, niekiedy zaspokajające jedynie ich podstawowe potrzeby bytowe takie jak schronienie, zakup żywności, odzieży czy leków.

Dlatego Rzecznik Praw Pacjenta z uznaniem przyjął prekursorskie rozwiązanie zaproponowane przez władze Krakowa ufając, że będzie ono kontynuowane w obecnej lub podobnej formie w latach kolejnych, stanowiąc przykład dla innych miast w Polsce.

 

Źródło: www.bpp.gov.pl