MF: jak szczegółowe dane powinny znaleźć się na paragonie fiskalnym?
\\

Ministerstwo Finansów odpowiedziało na pismo NRL z dnia 22 kwietnia 2013 r. z prośbą o wydanie z urzędu przez Ministra Finansów interpretacji ogólnej prawa podatkowego w zakresie szczegółowości danych identyfikujących usługę na paragonie fiskalnym wystawianym przez lekarza/lekarza dentystę w zakresie prowadzonej działalności leczniczej.

MF wskazało w swojej odpowiedzi, że wydanie takowej interpretacji ogólnej jest zbędne, ponieważ zasady dotyczące oznaczania usługi medycznej na paragonach fiskalnych są wystarczająco jasne. MF odniosło się do zastrzeżeń wskazanych przez NRL w zakresie:

- nazw towarów/usług wskazanych na paragonie - MF wskazało, że podatnik powinien wystawiać paragony zawierające nazwy towarów (usług) na tyle szczegółowe, żeby z jednej strony pozwalały one organowi podatkowemu na weryfikację prawidłowego rozliczenia podatku, a z drugiej strony zapewniły konsumentowi możliwość kontroli dokonywanych zakupów. Sposób jednoznacznego identyfikowania towarów i usług jest ściśle związany z asortymentem towarów i usług, jakie podatnik oferuje oraz rodzajem działalności. Oznacza to, że to od podatnika zależy, w jaki sposób dobierze on nazwę towaru lub usługi, tak aby jego klient mógł jednoznacznie zidentyfikować zakupiony towar lub wykonaną usługę. Jednocześnie jednak przy określaniu nazwy usługi świadczonej przez lekarzy można, co do zasady, wykorzystywać nazewnictwo stosowane przy tworzeniu zasad odpłatności (cennika) za świadczone przez konkretnego lekarza usługi;

- prowadzenia szczegółowej dokumentacji medycznej - MF podkreśla, że inną funkcję pełni prowadzona przez podatników ewidencja obrotu i kwot podatku, a innym celom służy prowadzenie dokumentacji medycznej. Prowadzona przez podatnika ewidencja byłaby niewystarczająca, a ewentualna jej kontrola iluzoryczna, gdyby podatnicy mogli w bardzo ogólny sposób nazywać towary i usługi;

- tajemnicy lekarskiej - MF wskazuje, że dane, które powinien zawierać paragon fiskalny, nie pozwalają na identyfikację klienta i nie są objęte tajemnicą lekarską. W kasie rejestrującej pozostają takie same dane, jak na paragonie fiskalnym i dotyczą samej usługi wykonywanej na rzecz pacjenta (bez danych osobowych pacjenta).

Opracowanie: Alicja Plichta, RPE WKP

Źródło: www.nil.org.pl, stan z dnia 9 lipca 2013 r.

\
Data publikacji: 9 lipca 2013 r.