- Temat przekształceń jest bardzo istotny, ponieważ  zwłaszcza na terenie województwa śląskiego sporo placówek albo już się przekształciło, albo planuje to w najbliższym czasie – mówi Zofia Orzechowska, prezes oddziału śląskiego Stomoz, organizatorka zjazdu (na zdjęciu). – Jak zawsze ważnym tematem jest też wysokość kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia, szczególnie teraz, kiedy czekają nas konkursy na świadczenia. Będą na ten temat mówili przedstawiciele śląskiego oddziału NFZ, którzy zostali zaproszeni na zjazd. Gośćmi będą także przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, którzy podzielą się swoim doświadczeniem w zakresie przekształceń.

- Zjazd będzie także okazją do spotkania się menedżerów i wymiany doświadczeń i opinii – dodaje Zofia Orzechowska, która  jest wiceprezesem zarządu Zespołu Lecznictwa Otwartego w Jaworznie, funkcjonującego w formie spółki od 2001 roku.

Na zjeździe obecni będą także przedstawiciele wydawnictwa Wolters Kluwer. Marcin Stępień, dyrektor segmentu ochrony zdrowia oraz Piotr Welenc, dyrektor rozwoju rynku GRC w wydawnictwie przedstawią temat:  "Nowoczesne oprogramowanie wspierające zarządzanie ryzykiem braku zgodności - wybrane aspekty akredytacji szpitala ".

W zjeździe będzie uczestniczyło około 50 delegatów, reprezentujących 5 oddziałów Stomoz – Śląski, Dolnośląski, Centralny, Warszawski oraz Lubelski. Spotkanie odbędzie się w dniach 30-31 maja 2014 w Ustroniu w hotelu Wilga.

Jest to zjazd sprawozdawczy, więc w programie znalazło się przedstawienie sprawozdań zarządu głównego, komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego a także głosowanie nad absolutorium.

Stowarzyszenie Menedżerów Opieki Zdrowotnej Stomoz działa od 1991 roku i jest najstarszą w Polsce organizacją, która skupia menedżerów zajmujących się zarządzaniem instytucjami opieki zdrowotnej. Z szeregów organizacji wywodzi się wielu ministrów, wiceministrów, urzędników urzędów centralnych i samorządowych, którzy odpowiedzialni są za organizację ochrony zdrowia w Polsce. Obecnie prezesem Zarządu Głównego jest Małgorzata Majer - dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dra Wł. Biegańskiego w Łodzi.