– Mazowsze to najszybciej rozwijający się region Unii Europejskiej. Stabilna sytuacja finansowa i prężnie działająca gospodarka sprawiają, że możemy co jakiś czas wygospodarować dodatkowe środki na zakup sprzętu czy przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych w naszych szpitalach i instytucjach kultury. Dziś w Mazowszu drzemie olbrzymi potencjał rozwojowy, z którego warto korzystać – podkreślił marszałek Adam Struzik.

– Po raz kolejny udało nam się wygospodarować dodatkowe środki dla naszych szpitali. Wsparcie przekraczające 5 mln zł trafi aż do 12 placówek. Zakupią one nie tylko niezbędny sprzęt, ale także przeprowadzą prace remontowe czy termomodernizacyjne – dodała członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc.

800 tys. zł otrzyma Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu na remont i wykonanie prac izolacyjnych w budynku przy ul. Koszykowej 79A w Warszawie. W obiekcie tym działa obecnie poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym oraz oddział dzienny psychiatryczny dla dzieci i młodzieży. Poradnie prowadzą kompleksową i specjalistyczną rehabilitację.

Blisko 723 tys. zł pochłonie termomodernizacja pawilonów SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym. Zadanie to będzie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Wykonana zostanie modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, ocieplone ściany, stropy i stropodachy, a także wymieniona stolarka okienna i drzwiowa.

Z kolei do Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego trafi 693 tys. zł. Środki pochłonie modernizacja hydroforni. 

Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie otrzyma dofinansowanie w wysokości ponad 200 tys. zł na zakup zasilacza UPS do angiografu (67 tys. zł) oraz na naprawę tomografu komputerowego (ponad 133 tys. zł).

Natomiast ponad 762 tys. zł otrzyma Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS na zakup specjalistycznej aparatury obrazowej i diagnostycznej do tworzonego zakładu onkologii kobiecej.

Natomiast Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku będzie mógł zagospodarować 460 tys. zł na zakup aparatu USG do Zakładu Diagnostyki Obrazowej.

Wsparcie trafi także do Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. B. Borzym w Radomiu. Szpital otrzyma w sumie ponad 401 tys. zł na dokończenie prac remontowych w pawilonach 1 i 5 (225 tys. zł) oraz na częściowe utwardzenie dróg i parkingów znajdujących się na terenie placówki (ponad 176 tys. zł).

Ponad 536 tys. zł będzie miał do dyspozycji Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce. Środki te pozwolą wymienić oświetlenie na energooszczędne oraz instalacje systemu zarządzania oświetleniem. Inwestycja będzie współfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Wymiana oświetlenia na energooszczędne będzie przeprowadzona także w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie. Placówka otrzyma na ten cel blisko 208 tys. zł z budżetu Mazowsza. Również ta inwestycja będzie współfinansowana ze środków WFOŚiGW w Warszawie.

Sprzęt i aparaturę medyczną będzie mógł kupić również Samodzielny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. T. Dunina w Rudce. Dotacja w wysokości 175 tys. zł pozwoli zakupić między innymi wideobronchofiberoskop wraz z torem wizyjnym i videoprocesorem obrazu HD+ czy głowicę sektorową do badań echokardiograficznych dorosłych.

Z kolei Szpital Mazowiecki w Garwolinie otrzyma blisko 70 tys. zł na termomodernizację budynku technicznego. Wymieniona zostanie stolarka okienna i drzwiowa, a także wykonane opaski wokół budynku. Inwestycja będzie współfinansowana ze środków WFOŚIGW w Warszawie.

Dodatkowe środki trafią także do Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach. Blisko 75 tys. zł szpital przeznaczy na wymianę stolarki drzwiowej i okiennej oraz termomodernizację ścian i stropodachów budynku kotłowni. Inwestycja będzie współfinansowana przez WFOŚiGW w Warszawie.
 
Źródło: www.mazovia.pl