Dofinansowanie w wysokości ponad 3,3 mln zł otrzyma Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie na zakup aparatów RTG i aparatów do znieczulania. Z kolei Szpital Chirurgii Urazowej im. św. Anny w Warszawie przy ul. Barskiej – Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER ponad 1,8 mln zł wsparcia z budżetu Mazowsza przeznaczy na zakup cyfrowego aparatu RTG oraz adaptację pomieszczeń. 

Prawie 2,3 mln zł dostanie również Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu. Placówka zakupi aparaturę i sprzęt medyczny dla oddziałów pediatrii, otolaryngologicznego, kardiologii, neonatologii, anestezjologii i intensywnej terapii, wewnętrznego, bloku operacyjnego oraz poradni okulistycznej. Szpital planuje również rozszerzenie przestrzeni dyskowej dla serwerów baz danych. 

Z kolei Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. B. Borzym w Radomiu otrzyma dofinansowanie (67 tys. zł) do zakupu materiałów niezbędnych do wymiany pokrycia dachowego na pawilonie nr 15, kuchni i pralni szpitala. 

Sprzęt i aparaturę medyczną będzie mógł kupić także Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie. Dotacja w wysokości 1,9 mln zł umożliwi zakup między innymi aparatów USG Doppler, RTG ze skopią oraz KTG, kardiomonitorów, respiratorów noworodkowych i kardiomonitorów noworodkowych, inkubatorów noworodkowych, a także stanowiska do resuscytacji noworodka. 

Również Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku otrzyma przeszło 1,1 mln zł na zakup  wideobronchoskopów, monitora medycznego, stołów zabiegowego i operacyjnego, a także dwóch kotłów centralnego ogrzewania. 

Natomiast Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku przeznaczy 900 tys. zł na zakup mikroskopu operacyjnego, wieży endoskopowej – tor wizyjny i wideogastroskopu. 

Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie otrzyma łącznie blisko 640 tys. zł dofinansowania do zakupu niezbędnego sprzętu medycznego oraz remont części pomieszczeń w Zakładzie Medycyny Nuklearnej. 

Roboty modernizacyjne planuje szpital psychiatryczny przy ulicy Nowowiejskiej w Warszawie. Łączna dotacja w wysokości około 200 tys. zł będzie przeznaczona na wykonanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego w budynku głównym szpitala w Warszawie oraz dostosowywanie wewnętrznej instalacji wodociągowej, przeciwpożarowej, dróg ewakuacyjnych i ponowne wydzielenie stref pożarowych w budynku głównym w Rasztowie. 

Modernizację łazienek w budynku głównym planuje z kolei Szpital Mazowiecki w Garwolinie. Otrzyma na ten cel ponad 257 tys. zł dotacji z budżetu Mazowsza. 

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Ostrołęce wesprze dofinansowanie w wysokości ponad 445 tys. zł na zakup aparatu USG z funkcją kolorowego Dopplera oraz pozaustrojowego systemu wymiany gazowej. 

Wsparcie w wysokości 380 tys. zł na zakup sprzętu i aparatury medycznej otrzyma również Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach. Placówka zakupi między innymi cyfrowy przyłóżkowy aparat RTG, wielostanowiskowy system monitorowania ciąży, 4 inkubatory oraz aparaty USG. 

Specjalistyczny sprzęt, dzięki dotacji w wysokości blisko 245 tys. zł, trafi również do Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS w Warszawie. Centrum planuje zakup między innymi gastroskopu, kolonoskopu, systemu monitorowania EKG i RR metodą Holtera, samodzielnych skanerów laserowych, aparatu do krioterapii czy aparatu do ultradźwięków z dwiema głowicami. 

Dzięki pieniądzom z budżetu Mazowsza (220 tys. zł) możliwy będzie również zakup ambulansu dla Mazowieckiego Centrum Psychiatrii „Drewnica”. 

Z kolei Szpital Dziecięcy przy ulicy Niekłańskiej otrzyma ponad 138 tys. zł wsparcia na aktualizację dokumentacji modernizacyjnej oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej oraz oddziału pediatrii. 

Natomiast szpital w Dziekanowie Leśnym dostanie ponad 178 tys. zł na wymianę windy osobowo-towarowej w Pawilonie II B. 

Sprzęt i aparaturę medyczną może zakupić również Szpital Kolejowy w Pruszkowie. Dotacja w wysokości 319 tys. zł przeznaczona zostanie między innymi na elektromiograf, kamerę medyczną endoskopową z 3 obiektywami, a także echokardiograf przenośny, aparat USG z funkcją ECHO, defibrylatory i respiratory. 

Natomiast Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie ponad 58 tys. zł przeznaczy na zakup respiratora dla dorosłych.


Źródło: www.mazovia.pl