Będzie to jeden z pierwszych w Polsce systemów udostępniający dane medyczne równocześnie pacjentom i lekarzom, który zasięgiem objąć ma całe województwo.

W pierwszym etapie wdrażania projekt ma wymiar pilotażowy. Wezmą w nim udział wybrane placówki: Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie, Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. św. Ludwika w Krakowie, Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu, Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie oraz Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o jako partner wiodący. Liderem projektu jest województwo małopolskie.

Założeniem systemu jest stworzenie regionalnego systemu informacji medycznej – narzędzia informatycznego pozwalającego na bezpieczne tworzenie, przechowywanie i przesyłanie dokumentacji medycznej pacjentów między jednostkami medycznymi. Takie rozwiązanie nie tylko zacieśni współpracę między placówkami, ale także umożliwi mieszkańcom Małopolski łatwy dostęp do ich dokumentacji medycznej. Szybki i bezpieczny przepływ informacji między jednostkami medycznymi w całym województwie podniesie jakość świadczonych usług.

W ramach systemu lekarze będą mieć możliwość wglądu w aktualną dokumentację medyczną, co pozwoli na szybszą diagnozę i trafną ocenę stanu zdrowia pacjentów. To szczególnie ważne, gdyż w nagłych przypadkach dostęp do historii medycznej zadecydować może nawet o ocaleniu życia.

System będzie zintegrowany z Elektroniczną Platformą Gromadzenia Informacji o Zdarzeniach Medycznych (P1), w ramach której uruchomione zostanie Internetowe Konto Pacjenta. Dzięki temu możliwy będzie dostęp do informacji o odbytych i planowanych wizytach lekarskich. MSIM pozwoli także na korzystanie z e-rejestracji, czyli dokonywania rezerwacji terminów konsultacji i zabiegów medycznych on-line. Integracja umożliwi dostęp do dokumentacji medycznej gromadzonej w ramach systemu we wszystkich jednostkach szpitalnych uczestniczących w tym projekcie.

Uchwała dotycząca podpisania umowy partnerskiej dotyczącej realizacji projektu została przyjęta przez zarząd województwa małopolskiego.

Projekt jest umieszczony w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. W perspektywie finansowej UE 2014-2020 planuje się włączenie do programu innych zainteresowanych udziałem w projekcie jednostek medycznych w Małopolsce.