Niewiele zostało z tego, co było zawarte w początkowej wersji projektu ustawy o zdrowiu publicznym, dlatego odcinam się od tego projektu - powiedział Maciej Piróg, doradca prezydenta RP ds. zdrowia, podczas debaty odbywającej się w czasie Europejskiego Kongresu Medycznego.

Maciej Piróg przypomniał, że projekt ustawy o zdrowiu publicznym powstał w ciągu trzech tygodni. - Jest to ustawa inna niż wszystkie, nie tylko z uwagi na swoją niewielką objętość (30 stron). Jest to pierwsza ustawa o zdrowiu publicznym, której projekt udało się opracować, ale został on zablokowany przez rząd  - dodał Maciej Piróg. -  Celem ustawy miało być koordynowanie działań różnych ministerstw.

W tym celu pierwotny projekt ustawy przewidywał powołanie pełnomocnika ds. zdrowia publicznego, w którego gestii miało leżeć między innymi zarządzanie specjalnym budżetem dedykowanym zdrowiu publicznemu.

Jednak na etapie konsultacji zrezygnowano z odrębnego budżetu na ten cel. Środki na zdrowie publiczne będą w gestii Ministerstwa Zdrowia.

- A wiadomo, że ministerstwo zdrowia, będące de facto ministerstwem choroby, przeznaczy te środki na inne cele - dodał Piróg.

Za jedyną pozytywną cechę projektu ustawy Maciej Piróg uznał fakt, że został on skrytykowany przez Naczelną Izbę Lekarską.

- Każda ustawa skrytykowana przez NIL nie może być zła - powiedział.

Dariusz Poznański, wicedyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia, powiedział, że środki na zdrowie publiczne będą wydzielone ze środków, którymi dysponuje resort zdrowia.

- Będziemy wnioskować o rezerwę celową na rok 2016, na kolejne lata zostaną przeznaczone odrębne środki - stwierdził. Dodał też, że w sprawie pełnomocnika toczą się jeszcze dyskusje.

Maciej Piróg zwrócił się także do posła Tomasza Latosa (PiS) z prośbą o przeprowadzenie zmiany ustawy w nowej kadencji Sejmu.- Jesteśmy za tym, aby tę ustawę zmienić - zapewnił poseł Latos. Rząd ma się zająć projektem ustawy 7 lipca 2015 roku.

Ustawa o systemie zdrowia publicznego ma zintegrować działania na rzecz zdrowia prowadzone obecnie przez wiele instytucji, nie zawsze w sposób skoordynowany. W tej chwili część zadań spoczywa na samorządach, część na instytucjach państwowych, takich jak ministerstwo zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia, czy Sanepid; są też instytucje zajmujące się pojedynczymi problemami, np. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ustawa umożliwić ma zintegrowanie wszystkich tego rodzaju działań, przyjmując zasadę oceny potrzeb zdrowotnych.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.zdrowie.abc.com.pl , stan z dnia 29 czerwca 2015 r.