Naczelna Izba Lekarska początkowo posiadała w CPME status obserwatora, od roku 2000 była członkiem stowarzyszonym, a od 1 stycznia 2004 roku – po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej – posiada pełne członkostwo w CPME, co w znacznym stopniu zwiększyło znaczenie NIL w tej organizacji oraz jej wpływ na podejmowane działania.

 

Źródło: www.nil.org.pl