Na dotychczasowego prezesa NRL zagłosowało 290 delegatów XII Krajowego Zjazdu Lekarzy. 104 głosy uzyskała kontrkandydatka – Jolanta Orłowska-Heitzman, w ostatnich dwóch kadencjach Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej.

- Dziękując za zaufanie zapewniam, że z otwartą przyłbicą będę bronić interesów środowiska lekarzy i lekarzy dentystów. Zamierzam z całą stanowczością piętnować wady systemu ochrony zdrowia, brak skutecznych działań ministra zdrowia w tym zakresie oraz tworzyć projekty rozwiązań dla dobra lekarzy i pacjentów. Nie godzimy się na prymat ekonomii nad etyką w naszym zawodzie. Bardzo zależy mi na doskonaleniu komunikacji lekarzy z pacjentami, lekarzy z lekarzami i lekarzy z opinią publiczną -  powiedział Maciej Hamankiewicz.

Nowym Naczelnym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej został Grzegorz Wrona. Uzyskał 227 głosów i pokonał trzech konkurentów: Artura Hartwicha, Stefana Kopocza i Marka Rybkiewicza, na których łącznie oddano 169 głosów.

- Bardzo mi zależy, żeby zawód lekarza, który jest przecież zawodem zaufania publicznego nie stracił należnej mu godności. Zapewniam, że uczynię wszystko, aby dogłębnie wyjaśniać wszystkie sprawy trafiające do biura rzecznika i będę ściśle współpracować z okręgowymi rzecznikami odpowiedzialności zawodowej - podkreślił Grzegorz Wrona.

Oprac. Magdalena Okoniewska