Karta Dużej Rodziny jest wydawana bezpłatnie i bez względu na dochód, każdemu członkowi rodziny, także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18. roku życia lub do ukończenia nauki, a maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. W ciągu najbliższych lat z Karty może korzystać 3,4 mln osób, w tym 2 mln dzieci.

- Jako największa prywatna grupa medyczna w Polsce czujemy się współodpowiedzialni za zapewnienie odpowiedniej opieki zdrowotnej jak największej grupie Polaków, między innymi dlatego systematycznie angażujemy się w ważne i cenne społecznie inicjatywy. Tym bardziej cieszymy się, że możemy dołączyć do projektu Karty Dużej Rodziny i zapewnić opiekę medyczną na atrakcyjnych warunkach dla rodzin wielodzietnych. - powiedziała Anna Rulkiewicz, prezes Grupy Lux Med.

- Cieszę się, że partnerzy Karty Dużej Rodziny i oferowane przez nich zniżki tworzą co raz bardziej różnorodną ofertę dla dużych rodzin. Dzięki nim projekt Karty Dużej Rodziny staje się  jednym z największych programów odpowiedzialności społecznej biznesu w Polsce – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej.

Grupa Lux Med to największa sieć medyczna w Polsce. Oferta Grupy kierowana jest zarówno do klientów korporacyjnych, jak i indywidualnych. Klienci korporacyjni korzystają z Pracowniczych Programów Zdrowotnych rozwijanych wokół medycyny pracy. Klienci indywidualni mogą skorzystać z opieki zdrowotnej na podstawie Planów Opieki Medycznej, a także tzw. świadczeń FFS (fee for service, opłaty za poszczególne usługi) oraz w ramach kontraktu z NFZ.

Opieka medyczna świadczona jest w 161 placówkach. Usługi ambulatoryjne realizowane są przede wszystkim w placówkach Lux Med i centrach medycznych Medycyny Rodzinnej, która specjalizuje się w obsłudze pacjentów w ramach kontraktu z NFZ. Pod marką Profemed w Warszawie działa specjalistyczna przychodnia lekarska przeznaczona specjalnie dla klientów „fee for service”. Z Grupą współpracuje ok. 1600 poradni partnerskich w całej Polsce. Pod jej opieką znajduje się ponad 1 400 000 pacjentów.