Prof. Łukasz Szumowski nowy Krajowy Reprezentant w ramach jednostki POLCRIN, w latach 2016-2018 był wiceministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w rządzie premier Beaty Szydło, a w latach 2018-2020 ministrem zdrowia w rządzie premiera Mateusza Morawieckiego. Obecnie pełni funkcję dyrektora Narodowego Instytutu Kardiologii im. kardynała Stefana Wyszyńskiego – Państwowego Instytutu Badawczego.

POLCRIN I rozwój badań klinicznych w Polsce  

Zadaniem POLCRIN (ang. Polish Clinical Research Infrastructure Network) jest rozwój badań klinicznych w Polsce. Szczególnie ważna jest promocja innowacji, konkurencyjności i jakości badań klinicznych organizowanych przez badaczy.

W opinii Agencji Badań Medycznych, powołanie nowego Krajowego Reprezentanta umożliwi kontynuowanie owocnej, międzynarodowej współpracy, a tym samym wpłynie na zwiększenie dostępności badań dla polskich pacjentów i wzmocnienie sektora badań niekomercyjnych w naszym kraju.

Organizacja ECRIN 

Krajowy Reprezentant POLCRIN jest równocześnie członkiem organu doradczego - Komitetu ds. Sieci w organizacji ECRIN (ang. European Clinical Research Infrastructure Network). Działalność ECRIN skupia się na badaniach klinicznych zainicjowanych przez sponsorów akademickich, a także przez małe i średnie przedsiębiorstwa z sektora biotechnologii i wyrobów medycznych. Instytucją reprezentującą Polskę w ECRIN została Agencja Badań Medycznych.

Sieć ECRIN współpracuje z europejskimi korespondentami, krajowymi sieciami jednostek badań klinicznych (CTU) m.in. POLCRIN oraz licznymi europejskimi i międzynarodowymi partnerami instytucjonalnymi zaangażowanymi w badania kliniczne. ECRIN ponadto bierze udział w projektach rozwoju infrastruktur badawczych. Zamierzonym efektem tych działań jest zwiększenie zdolności europejskich ośrodków i instytucji badawczych do skutecznego prowadzenia badań klinicznych, zwłaszcza międzynarodowych.