Lubuskie wymieniane jest na pierwszym miejscu jeśli chodzi między innymi o analizatory biochemiczne na 100 tysięcy mieszkańców (Lubuskie – 3,63, średnia w Polsce – 2,55) oraz aparaty RTG z torem wizyjnym (Lubuskie – 6,47, średnia w Polsce – 3,70).

- Do wielu inwestycji w marszałkowskich jednostkach samorząd województwa zabezpieczał tzw. wkład własny. Poza tym nieustannie doposażamy jednostki ze środków budżetu województwa. Stąd efekty: poprawia się jakość diagnostyki i poziom leczenia. Obecnie rozwiązujemy kolejny problem, czyli deficyty kadry medycznej, dzięki utworzeniu kierunku lekarskiego na uniwersytecie. W nowo utworzony kierunek lekarski zainwestowaliśmy miliony. Sama infrastruktura pochłonęła ponad 55 mln zł. A obecnie wywiązujemy się z umowy sprzed 4 lat, jaką zawarliśmy z rektorem Uniwersytetu Zielonogórskiego, do samego kształcenia studentów na kierunku lekarskim samorząd dokłada aż 6 mln zł – podsumowuje Elżbieta Anna Polak, marszałek województwa.

Mapy potrzeb zdrowotnych to dokument, który został przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia na wniosek Komisji Europejskiej. Pod koniec 2015 roku opublikowane zostały dwie pierwsze mapy – w zakresie onkologii i kardiologii. Potwierdziły one diagnozę i deficyty stwierdzone przez samorząd województwa lubuskiego w dokumentach strategicznych, między innymi potrzebę utworzenia ośrodka radioterapii w Gorzowie Wlkp. W związku z tym Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o., której 100-procentowym właścicielem jest samorząd województwa lubuskiego, ogłosił przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej budowy zakładu radioterapii przy lecznicy.

Czytaj:  Lubuskie: najlepsze wyniki dotyczące zobowiązań SP ZOZ>>>

Mapy dotyczące leczenia szpitalnego Ministerstwo opublikowało 29 kwietnia 2016. Ten dokument wskazuje także na trendy demograficzne i diagnozę stanu oddziałów na terenie województwa lubuskiego. Jednym z wniosków jest brak anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci w regionie. 

Kontrowersje i wątpliwości wzbudzają natomiast prognozy i wskazania Ministerstwa dotyczące likwidacji łóżek na wielu oddziałach, także w województwie lubuskim. Samorząd będzie konsultował tę kwestię z autorami map.

 – Zwróciłam się do ministra zdrowia o utworzenie specjalnego zespołu, w którego skład weszliby przedstawiciele województwa. Chcemy mieć wpływ na ustawowe zmiany w ochronie zdrowia. Jesteśmy podmiotami tworzącymi dla wielu ważnych szpitali w regionach – dodaje marszałek Elżbieta Polak.