Na koniec lutego 2014 roku wyniósł on ponad 270 tysięcy złotych. Od 1 stycznia do końca lutego 2014 szpital ten osiągnął przychody wielkości 4,2 mln zł. Natomiast koszty placówki w tym okresie miały wartość ponad 4,5 mln zł.

W sprawie uzyskania kredytu na spłatę zobowiązań szpitala marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Polak spotkała się z wiceprezesem BGK. Jednym z najważniejszych warunków uzyskania kredytu jest poręczenie samorządu województwa i z takim wnioskiem wystąpi zarząd województwa na najbliższej sesji sejmiku, która odbędzie się 9 czerwca 2014 roku.  

Samorząd województwa lubuskiego jest podmiotem tworzącym dla 11 jednostek ochrony zdrowia. Cztery z nich na koniec lutego 2014 odnotowały ujemny wynik finansowy.

Od 1 stycznia do końca lutego 2014 roku przychody jednostek ochrony zdrowia, dla których podmiotem tworzącym jest samorząd województwa lubuskiego, wyniosły 53 095 tys. zł. Ich łączny wynik finansowy za ten okres był ujemny i wyniósł 3 152 tys. zł.