Centra zdrowia psychicznego (CZP) mają oferować poza opieką szpitalną leczenie w poradniach, będą także obejmować ośrodki dzienne oraz zespoły środowiskowe (mobilne).

– Celem Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego jest wyrównanie dostępu do różnych form opieki psychiatrycznej. Dziś pacjenci z dużych ośrodków miejskich mają ułatwioną sytuację. Znacznie gorzej mają pacjenci z małych miejscowości – mówił dr n. med. Władysław Sterna, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie psychiatrii, podczas pierwszego spotkania Zespołu Koordynującego Realizację Regionalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Lubuskiego na lata 2017-2022, które odbyło się 7 listopada 2017 roku.

Zgodnie z wytycznymi Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, opieka nad osobami chorymi powinna opierać się nie tylko na aspekcie medycznym, ale także między innymi na opiece społecznej, czy aktywizacji zawodowej. Poprzedni regionalny dokument obejmował lata 2012-2015.

Podczas spotkania Władysław Sterna podkreślił rolę opieki ambulatoryjnej i dziennej nad pacjentami. Zaznaczył, że obecny trend do świadczenia usług pacjentom w systemie dziennym może być trudny do zrealizowania z uwagi niedobory kadrowe.

W Lubuskiem obecnie pracuje około 65 lekarzy psychiatrów, a żeby spełnić minimalne wymogi, powinno ich być przynajmniej 103. Z kolei psychiatrów dziecięcych jest dwóch, a potrzeba dziesięciu. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku pielęgniarek.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia, zespół – we współpracy z samorządami powiatów – powinien stworzyć wojewódzki dokument, który będzie w przyszłości wyznaczał kierunki rozwoju opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi

Obecnie Zespół zajmie się aktualizacją dokumentu oraz uzupełnieniem informatora dotyczącego dostępnych form pomocy psychiatrycznej w regionie. Kolejne spotkanie Zespołu zaplanowano na styczeń 2018 roku.

Źródło: www.lubuskie.pl

 [-OFERTA_HTML-]