Pracownia składa się z dwóch sal zabiegowych wyposażonych  w angiografy do zobrazowania naczyń krwionośnych, ultrasonograf wewnątrzwieńcowy, aparat do pomiaru cząstkowej rezerwy przepływu oraz rotablator, który umożliwia udrażnianie twardych i zwapniałych zmian w naczyniach, których nie poddaje się standardowym metodom leczenia.

Więcej – Dziennik Wschodni