Minister spotkał się w czwartek 17 marca 2016 roku w Lublinie ze społeczną Radą ds. Ochrony Zdrowia powołaną przez wojewodę lubelskiego. Rozmowy dotyczyły dalszego funkcjonowania Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej (COZL) oraz sytuacji szpitali powiatowych.
 
- Ta wizyta ma charakter roboczy. Nie przyjechałem tu z żadnymi decyzjami, i nie przyjechałem też niestety z walizką pieniędzy – powiedział dziennikarzom Radziwiłł.
 
Przypomniał, że ministerstwo nie jest organem założycielskim dla żadnego ze szpitali lubelskich, ale „w ramach swoich kompetencji interesuje się i martwi, jeżeli dzieje się coś złego”.
- Słyszę od dłuższego czasu o poważnych problemach lubelskiej służby zdrowia, także o poważnych problemach związanych z Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. Przyjechałem posłuchać, jak sytuacja wygląda i ewentualnie wziąć udział w dyskusji, ale zdecydowanie nie jest to żaden głos stanowiący – powiedział Radziwiłł.
 
- Będziemy się razem naradzać nad tym, jak rozwiązać problemy, które w gruncie rzeczy muszą być rozwiązane dla dobra i bezpieczeństwa zdrowotnego osób, które potrzebują pomocy, w tym także bardzo wykwalifikowanej pomocy onkologicznej – dodał.
 
Problem Centrum Onkologii dotyczy braku kontraktów z NFZ na świadczenia w nowo utworzonych – w związku z trwającą rozbudową placówki – oddziałach chirurgii, urologii, ortopedii, ginekologii i hematologii. Centrum może przystąpić do konkursów na te świadczenia, ale w zetknięciu w konkurencją innych szpitali działających w Lublinie jego szanse są niewielkie, gdyż ustawa uprzywilejowuje te podmioty, które już kontrakty mają (otrzymują one między innymi dodatkowe punkty za tzw. ciągłość świadczeń).

- Mówiąc szczerze przy tej regulacji prawnej, która obowiązuje, my tych konkursów nie wygramy - powiedział dyrektor COZL Maciej Kondratowicz-Kucewicz.
 
Podkreślił, bez finansowania tych oddziałów nie ma możliwości skutecznego funkcjonowania COZL w przyszłości. Za 2015 r.ok Centrum odnotowało 11 mln zł straty. Kondratowicz-Kucewicz powiedział, że każdego miesiąca strata wynosi od 1,5 mln zł do 3 mln zł.
 
Brak kontraktów dla COZL był powodem kilkudniowego protestu związkowców w lipcu 2015 roku przed siedzibą Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, który jest organem założycielskim dla COZL. Problem miałoby rozwiązać zaproponowane wówczas przez zarząd województwa połączenie Centrum ze szpitalem im. Jana Bożego w Lublinie, który kontrakty już ma. Propozycja ta budzi jednak wiele wątpliwości, głównie ze strony związków zawodowych, które obawiają się m.in. redukcji zatrudnienia.
 
Zdaniem marszałka województwa lubelskiego Sławomira Sosnowskiego rozwiązania problemu COZL należy szukać uwzględniając szerszy kontekst organizacji służby zdrowia w całym regionie.
- Chciałabym wiedzieć więcej na temat przyszłości kontraktowania świadczeń, finasowania, map potrzeb zdrowotnych, by móc podejmować następne decyzje, w tym również odnośnie dalszego funkcjonowanie COZL. Organizacyjnie musimy pewne zmiany programować, a dzisiaj nie możemy, bo nie mamy potrzebnych do tego danych i informacji – powiedział Sosnowski.
 
Problemy finansowe placówki i „narażenie jej na straty finansowe” były jednym z powodów odwołania w lutym 2016, przez zarząd województwa, dyrektor COZL Elżbiety Starosławskiej. Zarządzona po jej odwołaniu kontrola w COZL wykazała, że w latach 2013-2015 dyrektorka była związana umowami zlecenia na badania kliniczne (testowanie leków) prowadzone w Centrum przez firmę farmaceutyczną, która w tym samym okresie wygrała pięć przetargów na dostawę leków do apteki szpitalnej, na łączną wartość blisko 16 mln zł.
 
Umowy zlecenia zawarte z firmą przez Starosławską – w myśl prawa - obligowały ją do wyłączenia się z postępowań przetargowych, w których ta firma uczestniczyła. Tymczasem dyrektor w pięciu postępowaniach złożyła - w ocenie zarządu nieprawdziwe - oświadczenia o braku okoliczności stanowiących podstawę do wyłączenia jej z tych postępowań.
 
Zarząd skierował do prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez Starosławską. Ona sama oświadczyła, że nie składała „nigdy i w żadnej sprawie fałszywych oświadczeń” i ze spokojem czeka na postępowanie prokuratorskie.
 
Rozbudowa Centrum Onkologii to jedna z największych inwestycji w dziedzinie służby zdrowia w regionie. W czerwcu 2015  oddano do użytku nowy budynek COZL, liczba łóżek wzrosła ze 195 do 295. Docelowo, po oddaniu budowanego obecnie kolejnego gmachu w Centrum będzie ponad 500 łóżek. Łączny koszt rozbudowy i wyposażenia placówki ma sięgnąć ok. 400 mln zł, w większości pochodzących z budżetu państwa. (pap)