- Termomodernizacja ma pozytywnie wpłynąć na poprawę warunków życia mieszkańców regionu oraz warunków leczenia pacjentów i pracy personelu. Trzeba jednak pamiętać, że prace odbywają się w działającym szpitalu, więc liczę na dalszą wyrozumiałość pacjentów i pracowników lubińskiej placówki w związku z niedogodnościami - powiedział Janusz Atłachowicz, prezes  RCZ.

W ramach drugiego etapu tego projektu wymienione zostaną instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody oraz wszystkie grzejniki. Zakończenie prac planowane jest w marcu 2017 roku.

Pierwszy etap inwestycji obejmował wymianę drzwi i okien drewnianych na PCV oraz docieplenie ścian zewnętrznych, wykonano także nowe tynki i kolorystykę. Docieplone zostały również stropodachy i ściany piwnic. 

 Regionalne Centrum Zdrowia w Lubinie należy do Grupy EMC Szpitale, która prowadzi 10 szpitali i 26 przychodni na terenie całego kraju. Blisko 90 procent przychodów Grupy pochodzi z kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Szpitale należące do sieci świadczą usługi dla ponad miliona mieszkańców z terenu województw: dolnośląskiego, opolskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego, śląskiego i mazowieckiego.


Źródło: EMC