Według Funduszu szpital  niesłusznie kwalifikował pacjentów po udarach do grupy A48 (leczenie powyżej 7 dni) zamiast do grupy A49 (leczenie powyżej 3 dni). To pierwsze jest wycenione na 8,5 tysiąca, drugie – na 4 tysiące złotych.

Szpital musiał zwrócić 1 757 912 zł za świadczenia nienależnie opłacone przez Fundusz w latach 2012-2013, a także dodatkowo 184 tys. 309,27 zł kary umownej w związku z ujawnionymi nieprawidłowościami. Placówka zapowiedziała złożenia zażalenia do prezesa NFZ.

Cały artykuł www.4lomza.pl