Inwestycja w SOR obejmie rozbudowę oddziału o trzy nowe stanowiska wstępnej, intensywnej terapii oraz profesjonalną salę obserwacyjną z siedmioma łóżkami. Wymieniony zostanie również wyeksploatowany sprzęt i aparatura medyczna.

Fundusze na ten cel będą pochodziły z   Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, będzie to 3 397 736,92 zł, a także z budżetu województwa, który przeznaczy na ten cel 2 265 945,34 zł oraz ze środków własnych szpitala, którzy przekaże 286 236,88 zł. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 5 949 919,14 zł.
Placówka kupi także cyfrowy aparat do mammografii. Inwestycja ta będzie możliwa dzięki pieniądzom pochodzącym z  dotacji z budżetu państwa w wysokości 1.859.262,00 zł, dotacji z budżetu województwa, wynoszącej 1.747.706,28 zł, oraz środków własnych szpitala, który przeznaczy na ten cel 111.555,72 zł. Łączny, planowany koszt inwestycji wynosi 3 718 524 zł.

- To pierwsze takie uruchomienie rezerwy celowej z budżetu państwa, określonej w art. 20 a Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, z której możemy skorzystać – podkreślał wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski. – Celem tego zapisu jest zwiększanie konkurencyjności i rozwój, a jeśli na rozwój patrzymy w sposób szeroki i komplementarny, to opieka zdrowotna i stan zdrowia mieszkańców jest bardzo istotne dla przyszłości naszego województwa.

Samorząd województwa podlaskiego w latach 2010 - 2016 na realizację inwestycji i dofinansowanie projektów unijnych w podległych mu samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej przekazał 229 006 434 zł.

Łączna wysokość środków finansowych z budżetu województwa podlaskiego przekazanych Szpitalowi Wojewódzkiemu w Łomży na realizację inwestycji i dofinansowanie projektów unijnych w latach 2010 – 2016 wyniosła 34 585 096 zł.


Źródło: www.wrotapodlasia.pl