Jak poinformowała rzeczniczka łódzkiego NFZ Anna Leder, do tej pory pacjenci wymagający rehabilitacji w przebiegu oraz po ciężkich i przewlekłych chorobach płuc musieli szukać pomocy poza województwem łódzkim. Od 1 października 2017 roku z takiej formy terapii można bezpłatnie korzystać w Centrum Leczeniu Chorób Płuc i Rehabilitacji przy ulicy Okólnej w Łodzi.

Rehabilitacja pulmonologiczna przeznaczona jest między innymi dla pacjentów z przewlekłymi nieżytami oskrzeli, rozedmą i pylicą płuc, przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, przewlekłymi śródmiąższowymi chorobami płuc z zaburzeniami wentylacji, mukowiscydozą czy rozstrzeniem oskrzeli. Tego typu kompleksową rehabilitację zaleca się też po zaostrzeniach astmy oskrzelowej, po zakończeniu leczenia odoskrzelowego zapalenia płuc oraz przy przed i pooperacyjnych stanach w obrębie dróg oddechowych.

- Atutem łódzkiego ośrodka jest doskonałe położenie w lesie. 20-łóżkowy oddział wyposażony jest w nowoczesny sprzęt, z którego pacjenci nie mogą skorzystać w żadnej innej placówce. Na leczenie w nowym oddziale łódzki NFZ przeznaczył na najbliższe trzy miesiące 193 tysięcy złotych - zaznaczyła Leder.

 [-DOKUMENT_HTML-] 

Finansowana przez NFZ rehabilitacja pulmonologiczna trwa do trzech tygodni; w przypadkach uzasadnionych względami medycznymi na wniosek lekarza prowadzącego może być przedłużona za zgodą dyrektora Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Skierowanie na rehabilitację pulmonologiczną dla dorosłego pacjenta może wystawić lekarz oddziału pulmonologicznego, torakochirurgicznego, kardiologicznego, laryngologicznego, chorób wewnętrznych, alergologicznego. W przypadku rehabilitacji pulmonologicznej wieku rozwojowego wymagane jest skierowanie z oddziału pediatrycznego lub od lekarza poradni chorób płuc, rehabilitacyjnej czy alergologicznej. (pap)