Łódzki szpital Pirogowa zostanie dofinansowany kwotą 772 tys. zł, z przeznaczeniem na przebudowę obiektu w celu dostosowania do przepisów przeciwpożarowych. Około 120 tys. zł dotacji otrzyma szpital wojewódzki w Bełchatowie na rozwój systemów informatycznych dla potrzeb podniesienia efektywności diagnozy i leczenia pacjentów. Całkowity koszt tej inwestycji szanowany jest na
prawie 700 tys. zł, większość środków pochodzi z funduszy unijnych.

Czytaj: Bełchatów: szpital wdrożył projekt e-radiologii >>>

Około 84 tys. zł dostanie także szpital w Zgierzu na wymianę i modernizację dźwigu szpitalnego.

Samorząd województwa łódzkiego jest podmiotem tworzącym dla 13 podmiotów leczniczych, w tym 10 szpitali (w ramach, których funkcjonują 3 zakłady opiekuńczo-lecznicze). Są to: Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi, Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi, Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi, Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim, Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu, Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach oraz Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu. Poza tym samorządowi podlega Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Łodzi, Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi oraz Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pabian-Med w Pabianicach.