Kontrole doraźne placówek, które wykonują mammografię przesiewową także wypadły pozytywnie. Łódzki Oddział NFZ został pozytywnie oceniony przez NIK w zakresie realizacji Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, w szczególności w zakresie realizowanych przez Łódzki Oddział NFZ programów profilaktycznych w 2013 roku. Kontrolowana była realizacja programów w latach 2008-2013.

W województwie łódzkim zwiększa się systematyczne liczba kobiet przebadanych w programie profilaktycznym raka piersi. W roku 2010 badaniu zostało poddanych 69 919 kobiet, w roku 2011 – już 83 414 kobiet, natomiast w 2012 roku -75 055 kobiet. W 2013 roku badania profilaktyczne przeszło 87 860 kobiet. Natomiast w programie profilaktyki raka szyjki macicy (bezpłatna cytologia) finansowanym przez łódzki oddział NFZ zbadano w 2013 roku 37 830 pań. Do dalszej diagnostyki skierowano 268 kobiet, w tym wykonano badania w etapie pogłębionym (kolposkopia i kolposkopia z wycinkiem) u 116 kobiet. 63 kobiety zostały skierowane do leczenia po badaniu w etapie pogłębionym.

ŁOW NFZ bierze także udział w zorganizowanym przez Szpital im. M. Kopernika w Łodzi Dniu Otwartym. 1 lutego 2014 roku w godzinach od 10 do 14 w Regionalnym Ośrodku Onkologicznym Szpitala im. M. Kopernika w Łodzi przy ul. Paderewskiego 4 będzie można skorzystać z bezpłatnej profilaktyki i założyć konto w ZIP (Zintegrowanym Informatorze Pacjenta).

Ź