Poza tym uruchomiona zostanie platforma teleinformatyczna umożliwiająca pilotażowe świadczenie usług Zdalnej Opieki.

Mieszkańcy będą mogli korzystać z usług objętych umową przez okres 6 miesięcy, począwszy od listopada 2016. Za kontakt z pacjentami, ich kwalifikację do pilotażu oraz odpowiedni dobór urządzeń i parametrów do badań odpowiedzialne będzie Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera. Jednocześnie każdy pacjent będzie pod stałym nadzorem Centrum Zdalnej Opieki Medycznej w Krakowie, które reaguje na wszelkie nieprawidłowości wykryte podczas badań wykonywanych przez pacjenta.

- W ramach pilotażu Comarch udostępnia usługę Zdalnej Opieki wraz z oprogramowaniem oraz urządzeniami klasy medical-hub, które będą realizować pomost komunikacyjny pomiędzy urządzeniami medycznymi w domu pacjenta a systemem opieki telemedycznej wraz z tzw. Przyciskiem Życia, umożliwiającym wezwanie pomocy w nagłej sytuacji. Usługa Zdalnej Opieki umożliwi realizację diagnostyki w warunkach domowych, przypomni też o zażyciu leków, a także o innych zaleceniach lekarskich. Przez cały okres świadczenia usługi zapewnimy miastu pełne wsparcie - mówi Piotr Piątosa, prezes Zarządu Comarch Healthcare.

Korzystając z urządzeń Comarch, Miejskie Centrum Medyczne będzie w stanie pilotażowo świadczyć usługi telemedyczne w zakresie zdalnej opieki dedykowanej w szczególności osobom w wieku starszym, niesamodzielnym lub obłożnie chorym.

Systemy informatyczne Comarch są w stanie nie tylko gromadzić i przetwarzać dane medyczne. Wbudowany mechanizm umożliwi analizę zebranych informacji i na ich podstawie oceni, jakie zjawiska społeczne, medyczne, ekonomiczne czy epidemiologiczne zachodzą w lokalnej społeczności. Pozwoli to na dostosowanie usług medycznych do potrzeb mieszkańców.

Projekt „Miasto Zdrowia" jest realizowany przez Comarch S.A. w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 - „Projekty B+R przedsiębiorstw", współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Łączna inwestycja Comarch w realizację projektu „Miasto Zdrowia" wynosi 20.963.504 zł. Umowa zakłada dofinansowanie w wysokości 8.385.401,60 zł. 

Głównym założeniem projektu jest objęcie mieszkańców kompleksową opieką zdrowotną od momentu narodzin, przez całe życie, a równolegle - kształtowanie przestrzeni usług opieki dostępnych w mieście. Projekt obejmuje wytworzenie i dostarczenie środowisku lekarskiemu, osobom administrującym systemem opieki zdrowotnej oraz pacjentom innowacyjnego zestawu narzędzi, pozwalających na wyeliminowanie niektórych z istniejących problemów publicznego sektora ochrony zdrowia. Celem nie jest tworzenie alternatywnych do niego rozwiązań, ale stworzenie narzędzi, które pozwolą usprawnić i wspomóc funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej.


Źródło: www.lodz.pl