Serwis działa pod adresem www.ligawalkizrakiem.pl/rak-niekonwencjonalnie i zawiera informacje oparte na wynikach badań publikowanych w uznanych czasopismach naukowych. 

Źródłem serwisu jest portal Complementary and Alternative Medicine (CAM) Narodowego Instytutu Raka (National Cancer Institute), amerykańskiej agencji federalnej, która Polskiej Lidze Walki z Rakiem udzieliła licencji na jego tłumaczenie i publikację.

Celem inicjatywy jest dostarczenie obiektywnej wiedzy o metodach, które niekiedy mogą przynieść korzyści zdrowotne, ale też mogą być obojętne lub nawet szkodliwe. Niektóre z nich mogą być pomocne w zapobieganiu chorobom nowotworowym oraz utrzymaniu czy poprawie zdrowia, wpływać na łagodzenie objawów choroby czy skutków ubocznych leczenia lub poprawiać samopoczucie, ale nie są skutecznymi metodami leczenia nowotworów.

Autorzy portalu podkreślają jednocześnie, że zaniechanie leczenia zalecanego przez lekarzy specjalistów na rzecz tzw. metod niekonwencjonalnych lub ich łączenie ze standardowym leczeniem onkologicznym bez wiedzy lekarza jest niebezpieczne.

Artykuły poświęcone poszczególnym terapiom, publikowane na portalu, zostały uporządkowane alfabetycznie, według nazw substancji czy metod w języku polskim. Zgodnie z warunkami licencji, w tekstach można znaleźć informacje dotyczące realiów amerykańskich (na przykład uregulowań prawnych), ale nie zmienia to oceny medycznej wartości poszczególnych metod. 

 [-DOKUMENT_HTML-]Fundacja Polska Liga Walki z Rakiem została powołana w lipcu 2015 roku, dzięki zaangażowaniu ponad trzydziestu osób reprezentujących różne dziedziny i środowiska. Fundatorami Ligi są: Bogdan Borusewicz, Krzysztof Hołowczyc, Krystyna Janda, profesor Ewa Łętowska, profesor Jerzy Stuhr oraz Danuta Wałęsa.

Polska Liga Walki z Rakiem jest niezależną organizacją pozarządową działającą w obszarze ochrony zdrowia, polityki społecznej i edukacji obywatelskiej. W 2016 roku została przyjęta do Europejskiego Stowarzyszenia Krajowych Lig Walki z Rakiem - Association of European Cancer Leagues (ECL).

Celem Fundacji jest inicjowanie oraz wzmacnianie różnych przedsięwzięć w celu obniżenia ryzyka zachorowania na chorobę nowotworową oraz zwiększenia szans na wyleczenie i godne życie osób dotkniętych tą chorobą. Programową podstawę działań Fundacji stanowi Strategia Walki z Rakiem w Polsce 2015-2024.

Źródło: Primum PR