Procedury te dotyczą zawierania i realizacji umów z NFZ, zamówień na świadczenia zdrowotne (subkontrakty), kontroli działalności leczniczej, prowadzenia i udostępniania dokumentacji medycznej, zakładania i rejestracji działalności leczniczej, postępowania przed wojewódzkimi komisjami ds. zdarzeń medycznych, obowiązków personelu medycznego w związku z rozpoznaniem zakażeń i chorób zakaźnych, procedur szpitalnych związanych z obsługą pacjenta (prawa pacjentów, lekarzy) oraz postępowania z odpadami medycznymi i komunalnymi w szpitalach.

Wszystkie procesy przedstawione są krok po kroku w postaci interaktywnych, czytelnych diagramów opatrzonych autorskimi poradami oraz komentarzem eksperckim, wzorami, orzecznictwem i podstawami prawnymi.

Dodatkowym atutem programu jest lista dokumentów powiązanych z poszczególnymi procedurami w postaci praktycznych wskazówek na bieżąco aktualizowanych.

Procedury dostępne są z różnych miejsc w programie, między innymi pod jednostkami redakcyjnymi aktów prawnych i w hasłach Jednolitego Indeksu; są również wyszukiwane przez wyszukiwarkę pełnotekstową.

Program LEX Navigator Ochrona Zdrowia sprzedawany jest jako samodzielny produkt,  jak również jako moduł w pełni zintegrowany z innymi programami z oferty Wolters Kluwer LEX i ABC.

Więcej informacji: www.promocja.lex.pl/navigator-oz