Ponad 100 elektronicznych wersji publikacji zaspokaja potrzeby odbiorców, zarówno w zakresie prawa ochrony zdrowia jak i zarządzania i rachunkowości w ochronie zdrowia. Biblioteka zawiera szeroką bazę wiedzy, zaczynając od komentarzy do ustaw, po monografie i poradniki.

W Bibliotece znajdują się książki dotyczące takich zagadnień jak bioetyka, choroby zakaźne i zakażenia, prowadzenie i udostępnianie dokumentacji medycznej, finanse i rachunkowość w ochronie zdrowia, zasady i formy prawne prowadzenia działalności leczniczej, polityka zdrowotna, prawo publiczne, prawa pacjenta, prawo cywilne w ochronie zdrowia, prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, prawo farmaceutyczne, prawo karne w ochronie zdrowia, zawieranie umów z NFZ, zarządzanie w ochronie zdrowia oraz wykonywanie zawodów medycznych

Biblioteka zawiera także komentarze do kluczowych ustaw w zakresie prawa ochrony zdrowia.

Wśród poradników, wchodzących w skład Biblioteki, można zwrócić uwagę na publikację „Zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej”, autorstwa Tamary Zimnej. Przedstawia ona prawne aspekty kontraktowania usług zdrowotnych na tle systemu opieki zdrowotnej finansowanego ze środków publicznych. Scharakteryzowano w niej podstawowe rodzaje umów funkcjonujących na rynku usług zdrowotnych pod względem ich treści, trybu zawarcia oraz kontroli ich realizacji. Omówiono też takie zagadnienia jak wybór najkorzystniejszego rodzaju umowy ze świadczeniodawcą, możliwości i przeszkody prawne udzielania świadczeń finansowanych ze środków publicznych, termin przedawnienia roszczeń majątkowych świadczeniodawców o zapłatę za wykonane świadczenia zdrowotne, wady i zalety określonych typów umów oraz różnice w stosunku do alternatywnych rozwiązań czy orzecznictwo sądowe w wyżej wymienionym zakresie.

Publikacja dotycząca dokumentacji medycznej omawia zasady jej sporządzania, przechowywania, udostępniania i niszczenia. Omawia między innymi zagadnienie znaczenia dokumentacji medycznej jako środka dowodowego w procesie cywilnym i karnym. Autorami publikacji „Dokumentacja medyczna” są: Tomasz Banaś, Tomasz Filarski, Marcin Mikos i Piotr Pochopień.

Natomiast autorami komentarzy do ustaw są między innymi: Agnieszka Pietraszewska-Macheta, redaktor publikacji „Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych” i Damian Wąsik, komentujący ustawę o systemie informacji w ochronie zdrowia.

Biblioteka zawiera także monografie, takie jak na przykład „Etyczne problemy zarządzania w ochronie zdrowia” autorstwa Jana Hartmana i Zbigniewa Zalewskiego czy „Prawa pacjenta” Doroty Karkowskiej.

LEX Bilioteka Ochrony Zdrowia dostępna jest w księgarni Profinfo.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.profinfo.pl, stan z dnia 17 sierpnia 2015 r.