Konfederacja Lewiatan proponuje, aby zakazane było reklamowanie przez apteki i punkty apteczne wyłącznie leków refundowanych, postuluje też wprowadzenie do ustawy możliwości stosowania przez pacjentów produktów leczniczych będących w fazie badań klinicznych, tzw. „compassionate use".

Lewiatan proponuje też usunięcie z ustawy przepisu związanego z zatrudnianiem farmaceutów. Chodzi o tzw. rękojmię należytego prowadzenia apteki. W przypadku żadnego innego zawodu nie ma takiej sytuacji, że samorząd zawodowy potwierdza przed podjęciem pracy, że dana osoba daje rękojmie należytego wykonywania zawodu. - W naszej ocenie sam fakt posiadania prawa wykonywania zawodu, niekaralność, doświadczenie, staż pracy i konieczność kształcenia się są wystarczające do uznania, że dana osoba spełnia wymogi do wypełniania swoich obowiązków służbowych - mówi dr Dobrawa Biadun, ekspertka Konfederacji Lewiatan.
Zdaniem Leiwatana konieczna jest także rezygnacja z obowiązku ponoszenia przez firmy kosztów badań jakościowych i pobrania próbek do badań, w sytuacji, gdy potwierdzają one, że produkt leczniczy spełnia określone dla niego wymagania jakościowe.

Według autorów opinii branża czeka też na wprowadzenie jasnych przepisów antykoncentracyjnych na rynku aptecznym z poszanowaniem praw wszystkich podmiotów działających w tym obszarze, w szczególności praw nabytych. Przypominają on ie także, że od dłuższego czasu postuluje się rozdzielenie ustawodawstwa dotyczącego produktów dla ludzi od przepisów odnoszących się do produktów leczniczych weterynaryjnych (podobnie, jak ma to miejsce na poziomie unijnym).
- Trzeba pamiętać, że skutkiem ciągłych nowelizacji prawa farmaceutycznego, nie tylko związanych z dostosowaniem do przepisów unijnych, jest tworzenie niejasnych rozwiązań prawnych. Przykładem może być stosowanie w ustawie pojęcia „produktu leczniczego". Raz jest to produkt w rozumieniu definicji ustawowej, a raz - jako grupa produktów - dodaje dr Dobrawa Biadun, ekspert Konfederacji Lewiatan.