W dalszej kolejności w placówce będzie modernizowany oddział ginekologii i położnictwa. Szpital będzie się starał o środki unijne na ten cel.

Być może placówka zwróci się wówczas do samorządu miejskiego po kolejne wsparcie, po środki potrzebne na wkład własny przy realizacji projektu.

Cały artykuł www.panorama.media.pl