Z informacji podanych 4 grudnia 2017 roku wieczorem przez PAP wynika, że w całym kraju klauzulę opt-out wypowiedziało 2310 lekarzy, wśród nich 1282 rezydentów. Według rezydentów jest to około 2,8 tysiąca osób, liczba ta jednak uwzględnia także tych, którzy zadeklarowali, że 1 stycznia 2018 nie podpiszą powtórnie klauzuli.

W ubiegłym tygodniu pisaliśmy na temat sytuacji w województwie małopolskim, a także łódzkim, gdzie zanotowano  205 wypowiedzeń przez lekarzy klauzuli opt-out, z tego 150 dotyczyło Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.

Więcej na ten temat można przeczytać tutaj>>>

Do tego regionu dołączają kolejne. Na terenie województwa mazowieckiego do końca listopada 2017 roku klauzulę opt-out wypowiedziało 197 lekarzy z 20 placówek leczniczych. Na liście tej są zarówno rezydenci, lekarze już mający specjalizację, jak i lekarze, którzy pozostają w trybie pozarezydenckim. Jeżeli chodzi o odstąpienia od klauzuli opt-out złożonych tylko przez rezydentów, wpłynęło ich do końca listopada 163 z 17 placówek.

W województwie mazowieckim jest 14 403 pracujących lekarzy według podstawowego miejsca pracy, łącznie z rezydentami i stażystami (są to dane na 31 grudnia 2016 roku, nie uwzględniające placówek podległych MSWiA oraz Ministerstwu Sprawiedliwości).

Większość raportujących placówek z Mazowsza – 28 (stan na 1 grudnia 2017 roku) nie zgłosiła zakłóceń w funkcjonowaniu szpitala. Trzy placówki zgłosiły uwagi dotyczące trudności z obsadzeniem dyżurów lekarskich oraz możliwość wystąpienia zakłóceń w zapewnieniu dostępności do świadczeń zdrowotnych w trybie nagłym i planowanym.

Liczba lekarzy w trybie rezydenckim w trakcie specjalizacji w województwie mazowieckim wynosi 2892. Liczba lekarzy zakwalifikowanych do rozpoczęcia specjalizacji, którzy rozpoczną szkolenie specjalizacyjne do 23 lutego 2018 roku to 374.

Na terenie Dolnego Śląska 168 lekarzy rezydentów wypowiedziało klauzulę opt-out, najwięcej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym przy ulicy Kamieńskiego we Wrocławiu -52, w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym przy ulicy Koszarowej we Wrocławiu – 35, a w Uniwersyteckim Szpitalu Specjalistycznym przy ulicy Borowskiej we Wrocławiu – 42.

W Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 przy ulicy Marii Curie we Wrocławiu umowy wypowiedziało  8 lekarzy, podobnie jak w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką, natomiast w Dolnośląskim Szpitalu Specjalistycznym im. T. Marciniaka, Centrum Medycyny Ratunkowej – 10.

W Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego klauzule opt-out wypowiedziało 3 lekarzy, w Wojewódzkim Szpitali Specjalistycznym w Legnicy – 2, a w Szpitalu Powiatowym w Dzierżoniowie – 1.

- Z informacji otrzymanych od podmiotów leczniczych wynika, że w regionie nie wystąpiły zakłócenia w funkcjonowaniu szpitali w związku z prowadzoną akcją protestacyjną lekarzy rezydentów. Jednak  informacje o wypowiedzeniu klauzuli opt – out przez lekarzy rezydentów zatrudnionych w  szpitalach wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu otrzymuje od 9 listopada 2017 roku – poinformowała Anna Eisler z Biura Prasowego Wojewody Dolnośląskiego.

 [-DOKUMENT_HTML-]

Natomiast w województwie zachodniopomorskim do 1 grudnia 2017 roku klauzulę opt-out wypowiedziało 25 na 755 rezydentów specjalizujących się  i 1 lekarz specjalista – poinformowała Mariola Cieśla, dyrektor Wydziału Zdrowia Publicznego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W województwie wielkopolskim było dotychczas 60 wypowiedzeń klauzuli opt-out przez lekarzy rezydentów.

- Łącznie mamy 140 lekarzy rezydentów, na stałe podpisane mamy 34 umowy dotyczące klauzuli opt-out, czasowych umów jest 13, dotychczas wpłynęły 4 wypowiedzenia – poinformował Maciej Błaszyk, Naczelny Lekarz Szpitala Klinicznego im. H. Święcickiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

W województwie podlaskim klauzulę wypowiedziało 72 lekarzy, wśród nich 11 rezydentów. Żaden szpital nie zgłosił z tego tytułu zakłóceń w działalności.

W województwie śląskim natomiast do 4 grudnia 2017 roku klauzulę opt-out wypowiedziało 90 lekarzy rezydentów oraz 90 lekarzy  specjalistów. Na razie jednak dyrektorzy, którzy są odpowiedzialni za zabezpieczenie kadry lekarskiej w swoich placówkach, nie zgłaszali niepokojących sygnałów dotyczących funkcjonowania szpitali. Problemy zaczną się, podobnie jak  w innych placówkach, od stycznia 2018 roku, gdy wypowiedzenia umów wejdą w życie. W grudniu 2017 lekarze jeszcze pracują bez zmian.

Liczba lekarzy zatrudnionych w podmiotach leczniczych w województwie śląskim wynosiła na koniec 2016 roku - 11 353. Specjalizację w trybie rezydenckim w województwie śląskim odbywa 1938 lekarzy.

Wypowiadanie klauzul opt-out zapowiedzieli lekarze rezydenci, kończąc – prowadzony w październiku 2017 roku - protest głodowy. Wypowiedzenie klauzuli  oznacza, że lekarz nie będzie pracował dłużej niż 48 godzin w tygodniu, w praktyce będzie to skutkowało problemami z obsadzeniem dyżurów w szpitalach.

Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł oświadczył 5 grudnia 2017, że wypowiadania klauzuli opt-out jest zgodne z prawem i nie można nikogo zmusić, żeby pracował znacznie więcej. Jednak zaznaczył jednocześnie, że masowe wypowiadanie klauzuli jest zorganizowaną akcją i nie wynika z oceny możliwości pracy lekarzy.

 

 [-OFERTA_HTML-]