Wizyta delegacji dolnośląskiej, kierowanej przez wicemarszałka województwa dolnośląskiego Jerzego Michalaka, była kolejnym etapem współpracy pomiędzy regionami w dziedzinie ochrony zdrowia.

W roku 2016 personel gruzińskiego szpitala odbył wizytę stażową w placówkach w Miliczu, Wołowie i Wrocławiu. Tym razem kadra zarządzająca z Dolnego Śląska dzieliła się doświadczeniami z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia Adżarii oraz kierownictwem miejscowych placówek ochrony zdrowia.

W składzie delegacji dolnośląskiej znaleźli się także profesor Andrzej Lange oraz dr Adam Domanasiewicz, którzy wygłosili otwarte wykłady na Uniwersytecie im. Szoty Rustawelego w Batumi. Spotkanie na Uniwersytecie było także okazją do nawiązania współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu. Reprezentująca wrocławską uczelnię profesor Maria Węgrzyn złożyła propozycję współpracy przy realizacji projektów ze środków unijnych, między innymi programu Horyzont 2020.

W trakcie wizyty przedstawiciele Dolnego Śląska spotkali się z władzami Autonomicznej Republiki Adżarii – Przewodniczącym Rządu Zurabem Pataradze oraz przewodniczącym Rady Najwyższej Adżarii Davitem Gabaidze. W spotkaniach uczestniczyli także szefowie poszczególnych resortów w rządzie Adżarii oraz deputowani Rady Najwyższej. Sejmik Województwa Dolnośląskiego reprezentowany był przez Jadwigę Szeląg, przewodniczącą Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Rodziny.

Źródło: www.umwd.dolnyslask.pl

 [-DOKUMENT_HTML-]