Jak twierdzi dr hab. n. med. Sławomir Chlabicz, wiceprezes KLRwP, środowisko lekarzy rodzinnych z niepokojem odnotowuje informacje Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w Polsce oraz Rzecznika Praw Pacjenta dotyczące refundacji antybiotyków w Polsce (zamieszczone na stronach RPP oraz Medycyny Praktycznej). Chociaż stanowią one próbę interpretacji ustawy refundacyjnej, to w rzeczywistości te nieprecyzyjne wyjaśnienia pogłębiają chaos i dezinformację. Z wypowiedzi Pani Prezes i Rzecznika Praw Pacjenta, zamieszczonych na stronie internetowej Medycyny Praktycznej wynika, że wszystkie decyzje dotyczące antybiotykoterapii powinny być poprzedzone badaniem mikrobiologicznym i refundacja na antybiotyk przysługuje, gdy badanie zostanie wykonane (również do czasu otrzymania wyniku badania mikrobiologicznego i antybiogramu).

Jak czytamy dalej w liście, „wątpliwe jest, aby Rzecznik Praw Pacjenta posiadał dostatecznie dużą wiedzę merytoryczną, aby mógł w sposób kompetentny pouczać lekarzy, jak powinni diagnozować i leczyć zakażenia.” Tym bardziej, że przekazywane informacje pozostają w sprzeczności z rekomendacjami krajowymi i międzynarodowymi. Jak wyjaśnia KLRwP, „od 1 stycznia br. nikt w sposób kompetentny nie jest w stanie zinterpretować zapisów prawnych dotyczących refundacji antybiotyków”.

Jako, że trzy dotychczasowe próby interpretacji ww. zapisów (Artur Fałek, Departament Polityki Lekowej MZ – Kraków, 30.03.2012, Jacek Paszkiewicz, Prezes NFZ – 20.05.2012 i Agnieszka Pachciarz, Prezes NFZ – 27.07.2012) istotnie się różnią, lekarze w Polsce oczekują jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, jak refundowane są w Polsce antybiotyki u pacjentów leczonych empirycznie.

Źródło: www.klrwp.pl