Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz zwrócił się do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza z wnioskiem o uwzględnienie przedstawicieli NRL przy kompletowaniu składu osobowego zespołu, który będzie oceniał funkcjonowanie pakietu onkologicznego.

Prezes Hamankiewicz przypomina, że w treści porozumienia zawartego 7 stycznia 2015 roku między przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia a Federacją Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie strony uzgodniły, że minister powoła zespół roboczy do spraw funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej, w tym pakietu onkologicznego. Poza tym informację o zamiarze powołania takiego zespołu minister przekazał również w czasie posiedzenia Sejmowej Komisji Zdrowia.

„Mając na uwadze ustawowy zakres zadań samorządu zawodowego lekarzy obejmujący między innymi zajmowanie stanowiska w sprawach stanu zdrowotności społeczeństwa, polityki zdrowotnej państwa oraz organizacji ochrony zdrowia udział przedstawicieli Naczelnej Rady Lekarskiej w grupie roboczej oceniającej aktualną sytuację w ochronie zdrowia po wprowadzeniu pakietu onkologicznego jest w pełni uzasadniony" – czytamy w stanowisku Rady.

Według zapowiedzi Ministerstwa Zdrowia podsumowanie pakietu onkologicznego może nastąpić dopiero po pierwszym kwartale 2015 roku. Nastąpi, zgodnie z wypowiedzią wiceministra Sławomira Neumanna, już od poziomu lekarza POZ.

Zgodnie z przepisami pakietu lekarze podstawowej opieki zdrowotnej mają poszerzony katalog badań diagnostycznych, które mogą zlecić w celu szybszego wykrycia choroby nowotworowej. Muszą też wykazywać się większą czujnością onkologiczną i zakładać pacjentom z podejrzeniem nowotworu karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, uprawniające ich do szybkiej ścieżki diagnostyki i terapii onkologicznej bez limitów.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.nil.org.pl, stan z dnia 12 lutego 2015 r.