Inaczej wygląda to w przypadku szkoleń opłacanych przez zakład pracy. Według interpretacji Ministerstwa zwolnienie z podatku świadczeń przyznanych przez pracodawcę jest uzasadnione tym, iż szkolenie prowadzone przez firmę leży w jej interesie, a jego celem jest polepszenie wydajności pracy. Takie aspekty nie wchodzą w grę w przypadku samorządów zawodowych.

Czytaj: 
NIPiP: pracodawca musi udzielić urlopu szkoleniowego pielęgniarce >>>

Prawo nie pozwala przekazywania przez samorządy zawodowe środków na kształcenie pracowników ich firmom. Dlatego wartość dofinansowania szkolenia przez samorząd stanowi przychód podlegający opodatkowaniu.

Cały artykuł: www.rp.pl