Wśród dwóch ogłoszonych naborów wniosków jest konkurs dotyczący wsparcia na wyposażenie w sprzęt medyczny przychodni podstawowej opieki medycznej i ambulatoriów opieki specjalistycznej. Aplikować w nich mogą wszystkie pomioty prowadzące działalność leczniczą i diagnostyczną finansowaną ze środków publicznych, w tym także praktykujący indywidualni lekarze i pielęgniarki. 

Na inwestycje w ramach konkursu przeznaczone jest 8,6 miliona złotych, a wysokość dofinansowania może wynieść 50 procent kosztów kwalifikowanych projektu. Nabór wniosków ruszy 30 grudnia 2016 i potrwa do 28 lutego 2017 roku. Drugi z naborów dotyczy inwestycji w infrastrukturę medyczną oraz zakupu sprzętu w szpitalach wojewódzkich. Tutaj do podziału jest 69,3 miliona złotych. Nabór wniosków przewidziano od 30 grudnia 2016 do 30 czerwca 2017 roku.

Środki będą przeznaczone także na projekty związane z wytwarzaniem i dystrybucją energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. W trzech ogłoszonych naborach wniosków do podziału jest w sumie 127 milionów złotych. Jeden z konkursów dotyczy budowy mikroinstalacji OZE w budynkach mieszkalnych i publicznych, w tym w jednostkach służby zdrowia. Nabory ruszą 30 grudnia 2016 i potrwają do 20 stycznia oraz do 31 stycznia 2017 roku.

Trzy konkursy w ramach RPO dotyczą rozwoju e-usług oferowanych przez instytucje publiczne. Na przedsięwzięcia w zakresie e-zdrowia przeznaczono 56,7 miliona złotych. Nabory wniosków ruszyły 30 września 2016 roku i potrwają do 31 stycznia 2017 roku.


Czytaj także: Projekt o sieci szpitali - co musisz wiedzieć?>>>


W ramach rozwoju usług opiekuńczych i społecznych dwa nabory wniosków (jeden z nich w ramach ZIT) dotyczą między innymi poprawy dostępu do usług opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi, w tym starszymi i z niepełnosprawnościami. Chodzi o tworzenie i rozwój oferty dziennych domów pobytu, środowiskowych domów i klubów samopomocy oraz mieszkań wspomaganych, a także inne tego rodzaju usługi świadczone również w miejscu zamieszkania. 

Konkurs w ramach ZIT skierowany jest do samorządów lokalnych i ich jednostek organizacyjnych. W drugim naborze o wsparcie mogą ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych. W sumie w puli są ponad 42 miliony złotych. Nabory wniosków odbędą się od 30 grudnia 2016 do 13 stycznia 2017 roku oraz od 30 grudnia 2016 do 20 stycznia 2017 roku.

Źródło: www.kujawsko-pomorskie.pl