Celem programu jest zwiększenie wczesnej wykrywalności tętniaka aorty brzusznej, zmniejszenie śmiertelności związanej z pękniętym tętniakiem aorty brzusznej, zmniejszenie śmiertelności związanej z operacją naprawczą tętniaka aorty brzusznej, a także zwiększenie wiedzy mieszkańców regionu na temat tętniaka aorty brzusznej i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem palenia tytoniu.

W ramach programu wykonywane są badania USG aorty brzusznej oraz edukacja indywidualna pacjentów.

Realizatorami programu będzie pięć placówek: Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu, Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dar Biegańskiego w Grudziądzu, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Popiełuszki we Włocławku, a także Samodzielny Publiczny Zespół Poradni Specjalistycznych we Włocławku i Przychodnia Lekarska Rodzina w Koronowie.

Kwota dofinansowania programu ze środków samorządu województwa wynosi 36 tysięcy złotych, kwota ta zawiera koszty badań przesiewowych (USG aorty brzusznej).

Koordynatorem programu jest Biuro Zdrowia Publicznego Departamentu Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia.

Źródło: www.kujawsko-pomorskie.pl

 [-OFERTA_HTML-]