- Program profilaktyczny dla pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych to nowe przedsięwzięcie samorządu województwa. Tegoroczną edycję traktujemy pilotażowo. Chcemy aby w jego realizację w przyszłości włączyło się jak najwięcej samorządów i placówek medycznych w regionie – mówi marszałek województwa Piotr Całbecki.

Choroby układu krążenia są najczęstszą przyczyną śmierci mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. W 2011 roku stanowiły 42,8 procent wszystkich zgonów. Co roku w całym kraju z powodu chorób układu krążenia umiera ponad  170 tysięcy osób, przy czym 20 tysięcy to zgony związane z wystąpieniem Ostrych Zespołów Wieńcowych (OZW). Wysoka śmiertelność odnotowywana jest nie tylko w pierwszych tygodniach po wystąpieniu incydentu sercowego, ale także w czasie kolejnych miesięcy. Według statystyk jest to ponad 15 procent zgonów w ciągu roku od wystąpienia zawału serca, do ponad 33 procent zgonów wśród pacjentów w ciągu kolejnych 4 lat.

Celem przygotowanego przez samorząd województwa „Programu Profilaktyki III° dla Pacjentów po Ostrych Zespołach Wieńcowych w Województwie Kujawsko-Pomorskim” jest między innymi zmniejszenie częstości występowania kolejnych zawałów, zwiększenie liczby pacjentów skutecznie stosujących farmakoterapię, zmiana stylu ich życia polegająca na modyfikacji diety, zaprzestaniu palenia tytoniu czy rozpoczęciu regularnej aktywności fizycznej, a także zwiększenie wiedzy personelu medycznego dotyczącej długoterminowego wsparcia pacjentów po OZW.

Przedsięwzięcie zakłada, że pacjent po przebytym zawale jeszcze na etapie szpitalnym zostanie zaproszony do udziały w szkoleniu. Uczestnikowi programu zostanie przydzielony edukator, który w fazie ambulatoryjnej będzie miał z nim stały kontakt telefoniczny i osobisty. Jednocześnie w kolejnych miesiącach będzie regularnie odbywał wizyty u lekarza POZ, podczas których zostaną ocenione efekty terapii farmakologicznej oraz ogólny stan zdrowia. Otrzyma też dalsze propozycje prowadzenia planu postępowania zdrowotnego.

Do realizacji pilotażowej edycji programu przystąpiły powiat golubsko-dobrzyński oraz miasto Wąbrzeźno. Rolą powiatu będzie przeszkolenie lekarzy i pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej oraz pokrycie kosztów edukacji poradni kardiologicznych. Gmina odpowiedzialna będzie za organizowanie zajęć edukacyjnych dla ogółu mieszkańców oraz ćwiczeń, rehabilitacji i aktywności fizycznej dla osób po OZW. Ze środków województwa zostaną przeprowadzone kursy edukacyjne dla lekarzy kardiologów, pielęgniarek pracujących w oddziałach kardiologicznych i poradniach kardiologicznych oraz zajęcia edukacyjne dla hospitalizowanych pacjentów. Na realizację programu trafi w tym roku 135 tysięcy złotych z budżetu województwa.

Na realizatorów przedsięwzięcia, którzy przeprowadzą zajęcia edukacyjne dla pacjentów hospitalizowanych z powodu OZW, wybrano wszystkie placówki, które zgłosiły chęć udziału w przedsięwzięciu: Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu (którzy jest również koordynatorem przedsięwzięcia) oraz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu.