Seniorzy najczęściej odwiedzali poradnie chirurgiczne (18 procent), okulistyczne (12 procent), kardiologiczne (10 procent) i nefrologiczne (8 procent). Stanowili też ponad połowę pacjentów rehabilitacyjnych w systemie stacjonarnym i 30 procent w systemie ambulatoryjnym, co daje regionowi drugie miejsce w kraju. 

60 procent osób leczących się sanatoryjnie z powodu chorób narządu ruchu otrzymało w Kujawsko-Pomorskiem stosowne dofinansowanie w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.

Pomimo tak duże j liczby starszych osób, podobnie jak w całej Polsce również w województwie kujawsko-pomorskim brakuje geriatrów, i to co najmniej 50-ciu. Na dwóch szpitalnych oddziałach geriatrycznych działających w regionie, czyli w bydgoskim Szpitalu Jurasza i szpitalu MSW w Bydgoszczy, pracuje dwunastu geriatrów. Placówki te w 2015 roku przyjęły prawie 1 200 pacjentów.

Z danych ośrodka wynika, że w Kujawsko-Pomorskiem mieszka 273 tysiące pań w wieku 60 plus i 125 tysięcy panów, którzy przekroczyli 65. rok życia, najwięcej w największych miastach województwa (Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku i Grudziądzu) oraz powiatach aleksandrowskim, inowrocławskim i radziejowskim. 287 z nich ma już za sobą setną rocznicę urodzin. 

 [-OFERTA_HTML-]


60 lat dla kobiety i 65 lat dla mężczyzny to obecnie próg wieku emerytalnego, ale wiele osób w tym wieku wciąż jeszcze pracuje. Dotyczy to między innymi  lekarzy i nauczycieli akademickich oraz menedżerów. W wielu przychodniach specjaliści w starszym wieku pracują na równi z młodszymi kolegami, podobnie jest w bardzo licznych publicznych i prywatnych wyższych uczelniach. 

Wiek nie jest też przeszkodą w wyborczym sukcesie samorządowym - 60 i więcej lat ma 25 procent członków kujawsko-pomorskich rad gmin i powiatów oraz sejmiku województwa. W tym ostatnim przypadku są to sami mężczyźni, ale na pozostałych szczeblach są też panie, sprawując od 23 (gminy i powiaty ziemskie) do 31 procent mandatów.

Starsi ludzie coraz częściej znajdują też czas na pozadomową aktywność dla przyjemności. 70 procent tej aktywności to udział w klubach seniora i zajęciach uniwersytetów trzeciego wieku, 16 procent to zaangażowanie w klubach gospodyń wiejskich, 15 procent to spotkania ze znajomymi w klubach turystycznych i sportowo-rekreacyjnych, na różnego rodzaju zajęciach artystycznych (plastyka, muzyka, fotografia, taniec, teatr) oraz zajęciach poszerzających wiedzę o tajnikach cyfrowego świata, a także spotkaniach klubów literackich i dyskusyjnych klubów filmowych.

 

Źródło: www.kujawsko-pomorskie.pl

 
.