- To kolejny zastrzyk finansowy dla lecznic w mniejszych miejscowościach. Zależy nam, by znacząco poprawić dostępność diagnostyki i leczenia dla wszystkich mieszkańców  regionu, stąd znaczące nakłady, w ciągu ostatnich lat i obecnie. Nasze szpitale powiatowe przeszły już znaczącą modernizację, połączoną w wielu przypadkach z rozbudową szpitalnych kompleksów oraz zakupami wyposażenia i nowoczesnej aparatury, w poprzedniej perspektywie finansowej. Kontynuujemy ten proces - podkreśla marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki.

Środki mogą otrzymać szpitale powiatowe działające w systemie publicznej służby zdrowia. Pieniądze – do 60 procent wartości projektu - będzie można przeznaczyć zarówno na niezbędne przedsięwzięcia modernizacyjne, jak i zakupy sprzętu medycznego, związane z leczeniem chorób układu krążenia, narządu ruchu, układu oddechowego i nowotworowych oraz dedykowane ginekologii, położnictwu, neonatologii i pediatrii, a także, stosownie do potrzeb, inne segmenty lecznictwa, wskazane w wyniku diagnozy lokalnej diagnozy demograficzno-epidemiologicznej.

Źródło: www.kujawsko-pomorskie.pl

 [-OFERTA_HTML-]