Dane pochodzą z raportu na temat wypadków przy pracy i chorób zawodowych rolników oraz działań prewencyjnych KRUS w 2016 roku. Raport przedstawił 7 listopada 2017, podczas posiedzenia Rady Ochrony Pracy, dyrektor Biura Prewencji w KRUS Cezary Nobis.

Dyrektor Nobis przypomniał, że od kilku lat borelioza jest najczęściej stwierdzaną chorobą zawodową u rolników.
- Jest to choroba odkleszczowa. Najwięcej osób zostało nią dotkniętych w północno-wschodniej części Polski, w województwach podlaskim i warmińsko-mazurskim. To obszary o dużym stopniu zalesienia, jest tam wiele pastwisk i nieużytków rolnych, rozwinięta hodowla bydła mlecznego, a poza tym w dużych ilościach występują kleszcze stąd łatwo o zarażenie - wyjaśniał.

 [-DOKUMENT_HTML-]

Zwrócił też uwagę, że w przypadku chorób odkleszczowych najważniejsze jest zapobieganie ukąszeniu przez kleszcze i szybkie rozpoznanie choroby.
- Należy więc unikać zarośli i wysokich traw. Przed wizytą na terenie, gdzie mogą bytować kleszcze, warto użyć preparatów odstraszających te pajęczaki - powiedział Nobis.

Z kolei po powrocie z lasu, łąki lub parku wskazane jest dokładne obejrzenie ciała, by upewnić się, że nie zostaliśmy zaatakowani przez kleszcza.
- Gdy znajdziemy pajęczaka należy jak najszybciej wyjąć go w całości i obserwować czy nie pojawi się rumień - podkreślił dyrektor.

Jak zaznaczył, w ostatnich latach zwiększyła się rozpoznawalność boreliozy.
- To choroba, która atakuje cały organizm człowieka, niejednokrotnie prowadząc do nieodwracalnych zmian w zdrowiu, uniemożliwiających normalne funkcjonowanie. Objawy kliniczne boreliozy sprawiają ogromną trudność diagnostyczną, w związku z czym zakażeni rolnicy byli leczeni na inne choroby, na przykład na reumatyzm, depresję, przeziębienie - mówił pracownik KRUS.

Przypomniał, że każdy rolnik może ubiegać się o jednorazowe odszkodowanie w związku z uszczerbkiem na zdrowiu spowodowanym chorobami zawodowymi.

Jak wynika z raportu KRUS, poza boreliozą, w 2016 roku świadczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu spowodowanego chorobą zawodową przyznano rolnikom miedzy innymi z tytułu zewnątrzpochodnego zapalenia pęcherzyków płucnych - 14 i w związku z chorobami skóry - 8 odszkodowań.(pap)

 [-OFERTA_HTML-]