Platforma jest dostępna dla lekarzy i pielęgniarek, którzy po zalogowaniu przy użyciu numeru prawa wykonywania zawodu uzyskują możliwość korzystania ze wszystkich materiałów edukacyjnych oraz dostęp do testu zaliczeniowego, a także ankiety ewaluacyjnej.

Korzystanie z platformy możliwe będzie do 31 grudnia 2018 roku.

Wszelkie udostępnione na platformie materiały uzyskały akceptację Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, konsultanta krajowego z diabetologii, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz przedstawicieli konsultantów krajowych w zakresie chirurgii, chirurgii naczyniowej oraz angiologii.

Szkolenie realizowane jest ze środków finansowych będących w dyspozycji ministra zdrowia przeznaczonych na realizację programu polityki zdrowotnej pod nazwą Program Wsparcia Ambulatoryjnego Leczenia Zespołu Stopy Cukrzycowej na lata 2016-2018 w ramach zadania. - Organizacja szkoleń dla lekarzy i pielęgniarek różnych specjalności w tym diabetologii i medycyny rodzinnej, obejmujących prewencję, diagnostykę i terapię ZSC.

Źródło: www.mz.gov.pl

 [-OFERTA_HTML-]